Att ständigt blicka och vilja framåt, uppåt samtidigt som vi älskar nya satsningar och vägar – det är vårt DNA

Jag ville bygga det bolag som jag själv skulle vilja jobba på

Johan Pettersson, VD och grundare

Det här är Forefront

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda. Med kontor på sju orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.   

 

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

 

Vår historia

Forefront föddes samtidigt som den värsta krisen sedan 30-talet inträffade, vilket har inneburit att begrepp som hög kvalitet, leveransförmåga och förmåga att iterera och innovera våra kundlösningar har varit centralt för vår överlevnad och är en central del i vårt DNA. Sedan start har vi vuxit organiskt vilket byggt en mycket stark företagskultur.

 

 

Vägen framåt

Vi kommer att fortsätta växa. Med växa menar vi både som individer och som företag. Vi kommer lansera nya satsningar och ge oss på nya utmaningar vart det än må föra oss. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att nå vårt mål att bli nummer ett inom affärsdriven digital utveckling.

Tanken bakom Forefront var glädjen av att skapa ett värde som ger ett starkt avtryck på marknaden, både hos kund och medarbetare!”

Magnus Ragne, Grundare

Att jobba på Forefront

Som en del av Forefront är du en Frontier. Någon som har passion och bryr sig. En person som vill bryta ny mark och uppskattar att jobba tillsammans kunder, partners och andra Frontiers. Vi har tuffa mål och en vision som förpliktigar. Kompetensutveckling, utvecklande uppdrag, långsiktiga kundrelationer och strävan om Thought leadership driver oss framåt. Tillväxt på rätt sätt skapar möjligheter – för specialister, för dig med ledarambition, inom nya teknikområden, spännande kunder i olika branscher. Och inte minst möjlighet till fler teamleveranser.

 

Vi lever i en ständig tillväxt där vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder och ett Nöjdmedarbetarindex som från hög nivå ökar år från år är något vi är stolta över. Vi har en högre andel kvinnliga konsulter än många av våra branschkollegor men vi nöjer oss inte där och därför är en ökning ett prioriterat strategiskt mål. Våra värderingar är tydliga och styr oss i vardagen såväl som när vi växer. Rätt kompetens är oerhört viktigt, men personen bakom är, och kommer alltid vara, ännu viktigare.

 

  

Vår organisation

Vi har alltifrån Forefronts start, och kommer alltid ha, en mycket platt organisation med nära till affären, kunder, medarbetare, ledare och beslut. Vi startar hellre upp en ny enhet eller verksamhet för tidigt än låter redan existerande växa sig för stora och trögrörliga.

Business Application

Inom affärsområdet Business Application arbetar vi med affärsstödjande processer, analys och AI. Vi har specialistkompetens inom AI, machine learning, analys och BI samt CRM, Marketing Automation och affärssystemslösningar. Det innebär att våra konsulter är duktiga inom strategi, utredning, projektledning, arkitektur, förstudieledning, så väl som utveckling, implementation och migrering. Vi är partners med Gavagai, Google, Microsoft, Pega, SAS Institute och ThoughtSpot.

“Vi hjälper våra kunder att bli verkligt datadrivna.”

Business Design

Inom Business Design är vi är experter på att designa, planera och genomföra komplexa verksamhetsförändringar. Vi står för ett metodiskt angreppssätt, med rötterna i enterprisearkitektur. Med det som bas har vi utvecklat ett mer utforskande, iterativt och design-inspirerat angreppssätt. Målet är att ge våra kunder genomförandekraft för sina affärsidéer.

“Vi står för verksamhetsutveckling i framkant.”

 

Business Experience

Vårt fokus är passionerat och agilt teamarbete, där vi kombinerar våra kompetenser och metoder inom användardriven design och innovativ utveckling, för att leverera digitala tjänster i tätt samarbete med våra kunder och partners. Bland våra specialister finns tjänstedesigners, UX-designers, frontend- och backendutvecklare, innehållsstrateger, arkitekter och projektledare.

“Vi levererar alltid med kreativ höjd, ett tekniskt djup och en strategisk bredd – och självklart med användaren i fokus.”

Business Solution

Inom Business Solution förverkligar vi utvecklingsprojekt – hela vägen från arkitektur till realisering. I dagens snabba förändringstakt hjälper vi kunder att göra rätt strategiska val och att navigera bland molnplattformar, arkitekturer och teknologier. Vi tror på starka team som gör skillnad. Våra konsulter kompletterar kundernas team med den kompetens, kapacitet och erfarenhet som behövs för ett framgångsrikt genomförande.

“Vi står för innovativ systemutveckling från koncept till genomförande.”

 

Business Transformation

Inom Business Transformation är vår spets att kombinera affärsutveckling, digitalisering och förändringsledning. Vi bidrar med omvärldsförståelse, affärsperspektiv och agil genomförandeförmåga. Många av oss har egen chefserfarenhet som ger oss förståelse för beslutsfattares utmaningar. Vi är ödmjukt ifrågasättande och strävar alltid efter att göra tydligt avtryck och skapa nya insikter. Våra leveranser stöttar beslutsfattarens avsikt – samtidigt som vi sätter stor stolthet i förmågan att realisera på alla nivåer i organisationen.

“Vi hjälper dig med digitaliseringens möjligheter och förändringsbehov – från strategi till genomförande.”

 

Business Regions

För att ligga nära kunder i hela Sverige har vi, förutom Stockholm, även kontor i Malmö, Halmstad, Linköping, Uppsala, Sundsvall och Åre. På dessa platser erbjuder vi ett tvärsnitt av de kompetenser som finns inom hela Forefront. Vi tror på att lokalt förankrade personer känner den lokala marknaden och dess företags utmaningar bäst. Att kunna erbjuda detta plus den samlade styrkan hos ett större bolag har gett oss ett snabbt fotfäste på flera marknader. 

“Du kan aldrig ersätta lokal kännedom och engagemang.”

 

Intelligent Workplace

Med fokus på Microsoft Office 365 hjälper vi våra kunder i sin interna digitala transformation. Detta genom att ta hänsyn till både verksamhets- och IT-perspektiven och använda kompetens inom teknik och förändringsprocess. Effekten blir ökat affärsvärde och nöjda medarbetare, vilket i förlängningen även ger våra kunders kunder verklig nytta.

 

“Intelligent Workplace – ett nytt förhållningssätt i det dagliga arbetet.”

Våra värderingar

Våra värderingar kanske inte liknar mer traditionellt uttryckta sådana men för oss fungerar de som komponenter av vårt DNA. De utgör för oss en ledstjärna i vår vardag och en riktning i vad vi vill åstadkomma tillsammans med våra kunder.

 

Avsikt

Avsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut. Resultatet uttrycks i vårt mantra: rätt förändring, på rätt sätt.

 

Avtryck

Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen. Avtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort.

 

Insikt

Det är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet. Samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

  

Tillsammans

Tillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

  

Utsikt 

Utsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Men begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja. Med fokus på kundens affärsnytta.

Våra partners

När Forefront ingår partnerskap är syftet att hitta andra vägar för att lösa aktuella utmaningar samt att skapa nya plattformar för våra medarbetare och kunder. När vi samarbetar med andra ledande företag – vars kunskap kompletterar vår – så ökar vi vår styrka, innovations- och leveransförmåga. Vi satsar därför mycket kraft på att bygga starka nätverk med dessa ledande mjukvaruföretag. Tillsammans arbetar vi för att ta fram bättre och mer innovativa lösningar för våra kunder.

 

 

 

Episerver Premium Partner

 

Forefront är Premium Partner till Episerver och har på kort tid avancerat långt upp inom Partnersystemet. Vi erbjuder lösningar på Episerver CMS och EpiCommerce. Forefront har byggt internationella lösningar för stora företag men också flera intranät och e-handelslösningar.

 

 

 

Google Partner

 

Forefronts partnerskap med Google är inom området Google Cloud Platform (GCP). Inom GCP ryms bland annat Data & AI, samt Kubernetes och modern applikationsutveckling med Microservices och DevOps.

 

Kombinationen av Google GCP och konsulternas erfarenhet inom Data AI och Applikationsutveckling hjälper våra kunder att exempelvis få djupare insikt från data, så att vi tillsammans kan utveckla innovativa lösningar.

 

 

 

Gold Microsoft Partner

 

Forefront har varit Guldpartner till Microsoft sen 2009 och innehar nu två kompetenser på Guldnivå – Cloud Platform och Application Development.

 

Vi satsar stort inom Microsoft Azure, och räknas idag som ett av de starkaste partnerföretagen. Vi har naturligtvis även en mycket djup kunskap inom .NET-utveckling på både utvecklar- och arkitektsidan.

 

 

 

Middleware Solutions Premier Partner - Red Hat

Som Middleware Solutions Premier Partner till Red Hat utvecklar vi erbjudanden runt integration, API-management, delivery pipeline och P-a-a-S. Våra fullstack-konsulter är seniora experter med djup kunskap om de Open Source produkter som Red Hat erbjuder i kombination med kunskap om våra kunders verksamhet. Vi bygger lösningar i produkter som Red Hat Jboss Fuse, Jboss BRMS, Jboss OpenShift 
och 3Scale API-Managment.

 

  

 

Silver Partner SAS

 

Som Silver Partner till SAS Institute levererar vi lösningar inom Prediktiv analys och Business Intelligence/DW. Lösningarna hjälper våra kunder att utnyttja både sin interna data och omvärldsdata, Big Data, i syfte att främja deras innovation och ligga i framkant.

 

Forefronts erbjudande sträcker sig från strategi och vision, krav, informationsmodellering och arkitektur till själva implementeringen av de nya lösningarna. 

Jämställdhet och mångfald

I sann Forefront-anda har vi flera initiativ kring jämställdhet och mångfald som kommer från medarbetarna själva, exempelvis nätverket Femmefront som lyfter kvinnor inom teknikområdet. Gemensamt för initiativen är en ökad medvetenhet, vikten att lyfta goda exempel och utveckla förutsättningar för mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi mäter och följer upp våra initiativ och har även en arbetsgrupp för det övergripande strategiska arbetet på Forefront.

 

Externt är vi del av flera nätverk som arbetar för en mer jämställd konsultbransch – TechEq är ett exempel. Jämställdhet och mångfald är ingen sidofråga för oss utan vi arbetar aktivt för att det ska vara ett naturligt och självklart perspektiv för alla våra konsulter.

kent

Det här är kent – Forefronts adopterade elefantunge. När kent var liten ramlade han ner i en brunn och omhändertogs. I dag är han en pigg ettåring som bor på ett reservat i Kenya. Målet är att han en dag ska kunna återförenas med sin flock. Forefront sponsrar kent så att han tills vidare kan bo kvar på reservatet. Namnet är en hyllning till det numera nedlagda bandet kent från Eskilstuna. kent har blivit en uppskattad symbol på våra interna profilprodukter.Click here to unmute & here to see another vid (0 of 0)

Forefront är stolt huvudsponsor till Svenska Puckellandslaget

Samarbetet handlar om mycket mer än traditionell sponsring, då Forefront med den senaste tekniken utvecklar nya träningslösningar, vilka kan ta puckellandslaget till nya höjder.