Att ta plats i en Traineekull ger dig bästa möjliga start på resten av din karriär

Målen med programmet

Forefront Generation ger nyutexaminerade en fantastisk start som konsult med ambitionen att ge fyra års insikter på två. Vi gör detta möjligt genom att du under traineetiden varvar utbildning med arbete i våra kunduppdrag. Du kommer oavsett din framtida inriktning få möjligheten att jobba i projekt som är både mer verksamhetsnära såväl som mer IT-nära.

 

Redan från start tillhör du ett affärsområde vilket medför att du får möjlighet till utbildningar och coachning av kollegor inom just det område som intresserar och passar just dig. 

 

Vem söker vi

En gedigen utbildning är viktigt, men vem du är och din personlighet värderas lika högt. Du är examinerad civilingenjör eller motsvarande inom datateknik, industriell ekonomi eller systemvetenskap. Du vågar utmana och får puls av innovativa lösningar. Du gillar att nå resultat, helst tillsammans med andra.

 Click here to unmute & here to see another vid (0 of 0)

"Jag kände mig inspirerad av dem jag var i kontakt med. Alla hade en tydlig framåtanda."

Andreas Henning

Generation 3

 

 

 

 

"Jag möttes av proffsiga personer med en varm utstrålning. Det avgjorde mitt val av arbetsgivare."

Matilda Svensson

Generation 4

Programmets innehåll

Kickstart

Full gas från start. Din första månad laddas med vår själ, målbild och strategi. Vi går på kund- och partnerträffar, har mentorsintroduktion, går igenom hur vi arbetar med våra kunder och med vad. Bland annat. Och snarare än du tror skapar du värde som konsult hos våra kunder.

 

Uppdrag

Kärnan i vår existens är att hjälpa våra kunder att utvecklas. Det är där vi skapar värde. Det är där du får din erfarenhet och utvecklar din specialistkompetens. Du gör det under handledning av en uppdragsfadder där ingen fråga är för liten eller för stor. Uppdragen varierar i tid och styrs av din utvecklingsinriktning.

 

Kundträffar

Att kontinuerligt uppleva nya situationer och människor i olika roller ger erfarenhet. Hos våra kunder finns många kompetenta kvinnor och män i olika roller. VD, CIO, CFO, chefsarkitekter, utvecklingschefer, programledare med flera. Vi låter dig möta dem för dubbelriktad inspiration och gemensamt lärande.

 

Mentorskap

Vi matchar dig med en erfaren kollega utifrån din person och utvecklingsambition. Ett mentorskap som löper under hela programmets löptid skapar kontinuitet. Konsultrollen, arbetslivet, karriär, privata sfären – vad ni tillsammans utvecklar är upp till er och styrs av dina aktuella behov.

 

Utbildning

Programmet varvas med utbildning i konsultrollen, specialiseringsblock kopplat till system- eller verksamhetsutveckling och introduktion till Forefronts kärnområden – exempelvis digitalisering, Enterprise Architeture, processmodellering, förändrings- och projektledning och utvecklingsmetodik. Du tar del av våra öppna utbildningar och specifika sådana för dig som trainee. Du utbildas även i andra aspekter och verktyg som behövs i konsultrollen som presentationsteknik, retorik, gruppdynamik med mera.Click here to unmute & here to see another vid (0 of 0)

Eric Leijonmarck

Stockholm
Civilingenjör inom teknisk fysik
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Vad är det roligaste med att jobba med IT?

"Att just IT är spannet mellan att sätta upp en hemsida till att modellera informationsflöden inom en stor organisation. Man kan leka med allt! Sen att IT är en stor del av vår vardag är ett stort plus. Jag vill gärna förstå den världen jag lever i."

 

- Eric Leijonmarck, Trainee Generation 4

B