Verksamhetsarkitekturakademin

Verksamhetsarkitekturakademin är en certifierande utbildning, där man lär sig och får träning i hela bredden av en verksamhetsarkitekts arbete. Den riktar sig till personer med ambitionen att arbeta som verksamhetsarkitekter, vill förbättra samarbetet med verksamhetsarkitekter eller behöver förstå verksamhetsarkitektur för att kunna förbättra sitt arbetssätt i en annan disciplin. För att kunna tillgodogöra sig det massiva innehållet krävs att man har minst några års arbetslivserfarenhet.

 

Innehåll

 • Introduktion till verksamhetsarkitektur

 • Affärsmodeller (Business Model Canvas)

 • Målmodeller

 • Intressentanalys

 • Processarkitektur

 • Introduktion till modelleringsverktyg

 • Praktisk användning av Sparx Enterprise Architect

 • Informationsarkitektur

 • Regelarkitektur

 • Förmågemodellering

 • Värdeerbjudande (Value Proposition Design)

 • Kundresor

 • Arkitektens spelplan

 • Verksamhetsarkitektur vs. Agilitet

 • Workshopledning

 • Förvaltning av verksamhetsarkitektur

 • Verksamhetsarkitektur för kravanalys, lösningsarkitektur och Business Applications/Business Intelligence

Upplägg

Utbildningen har sex ordinarie utbildningstillfällen kl 13:00 20:00, ca ett per månad. Före varje tillfälle har eleverna självstudier och som en del i examen ingår inlämningsuppgifter. I samband med inlämningsuppgifterna erbjuds ett frivilligt tillfälle för lärarhandledning under kvällstid.

 

Förutom de sex ordinarie utbildningstillfällena håller vi två frivilliga tillfällen för dem som ska arbeta aktivt med att ta fram olika typer av modeller. Dessa avhandlar djupare informationsmodellering, samt praktisk användning av modelleringsverktyget Sparx Enterprise Architect.

 

Vi kör ett ordinarie utbildningsprogram per år. Nästa utbildning startar i september 2018 och pågår till och med mars 2019, då examination och certifiering sker. Denna kurs är tillgänglig för våra kunder.

 

Kursen genomförs även på uppdrag av våra kunder, i sin helhet eller i anpassad form.

 

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Anita Jansson
anita.jansson@ffcg.se
070 482 79 59