Nätverk inom informationsstyrning

Diskussioner och erfarenhetsutbyten kring hantering av information

Första träffen: 13 juni 2019

Information är en av verksamhetens viktigaste tillgångar. För att kunna arbeta effektivt, skapa hållbara IT-lösningar, bemöta kunder på ett enhetligt sätt och genomföra stora förflyttningar inom till exempel digitalisering, AI och Data science är en grundläggande förutsättning att du har kontroll över den information som hanteras.

 

Om nätverket

I Forefront Consultings nätverk inom informationsstyrning får du möta personer från olika företag, myndigheter och branscher och diskutera frågor inom informationsstyrning, informationsarkitektur och informationskvalitet, samt dela erfarenheter.

 

Upplägg

Deltagarna i nätverket beslutar gemensamt vilka ämnen som ska diskuteras, samt vem eller vilka som ska inleda diskussionen genom en kort presentation av en egen erfarenhet.

Nätverket är kostnadsfritt och administreras av Forefront, som är sammankallande, tillhandahåller lokaler och bjuder på frukost. Det kommer ske cirka fyra träffar per år, á två timmar. Den första träffen för 2019 är planerad torsdag 13 juni.

 

 

Pris: kostnadsfritt
Första träffen: 13 juni 2019
Frågor? Kontakta Anita Jansson, 070-482 79 59

 

Intresseanmälan sker via formuläret nedan 

 

Mer information och intresseanmälan