Introduktion till informationsarkitektur

Introduktion till
informations-
arkitektur

Denna fyratimmarskurs ger eleverna förståelse för vad informationsarkitektur är och hur det kan användas för att effektivisera verksamheter och deras utveckling, med stort fokus på verksamhetsnära vyer av information. Under kursen gör vi en gemensam övning för att förtydliga teorierna.

 

Kursen riktar sig till personer som vill förstå hur informationsarkitektur kan bidra till verksamheters effektivitet och även översiktligt förstå hur modellerna tas fram. Detta kan till exempel gälla ledare som ska fatta beslut om införande av informationsarkitektur i den egna verksamheten, projektledare som ska samarbeta med informationsarkitekter, kravanalytiker som förstå hur informationsmodeller kan användas i kravanalys och lösningsarkitekter som vill förstå hur denna typ av modeller kan användas.

 

Innehåll

  • Introduktion till informationsarkitektur

  • Grunder i informationsmodellering

  • Vikten av bra termer och definitioner

  • Att leda informationsarkitekturarbete

Upplägg

Kursen sker dagtid eller kvällstid under fyra timmar.

Kursen genomförs på uppdrag av våra kunder.

 

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Anita Jansson

anita.jansson@ffcg.se
070 482 79 59