Grundkurs i processarkitektur och processutveckling

Grundkurs i processarkitektur och processutveckling

Denna tvådagarskurs ger eleverna grundkunskaper i vad processarkitektur är och hur ett sådant angreppssätt kan användas för att utveckla en verksamhet. Kursen består till stor del av övningar i processmodellering på olika nivåer för att ge eleverna en bra bas för kommande kartläggnings- och utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

 

Kursen riktar sig till personer som vill förstå hur processarkitektur kan bidra till verksamheters effektivitet och även förstå hur modellerna tas fram. Detta kan gälla till exempel ledare som ska fatta beslut om införande av ett processorienterat arbetssätt i den egna verksamheten, verksamhetsutvecklare, processledare eller kravanalytiker som vill få fler verktyg i sin roll och lösningsarkitekter som vill förstå hur denna typ av modeller kan användas.

 

Innehåll

  • Introduktion till ett processorienterat synsätt

  • Grunder i processarkitektur och modellering

  • Mätning och uppföljning av processer

  • Processutveckling

  • Att leda processarkitekturarbete

Upplägg

Kursen sker dagtid under två dagar. Även en komprimerad variant på 1 dag med fokus på teori och färre övningar kan tillhandahållas.

 

Kursen kan genomföras på uppdrag av våra kunder. Den ingår också som en del i vårt utbildningsprogram för våra traineer.

 

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Mathias Possnert

mathias.possnert@ffcg.se

072 226 37 22