Grundkurs i informationsarkitektur

Grundkurs i informations-
arkitektur

Denna tvådagarskurs ger eleverna grundkunskaper i vad informationsarkitektur är och hur det kan användas för att effektivisera verksamheter och deras utveckling, med stort fokus på verksamhetsnära vyer av information. Kursen består till stor del av övningar i informationsmodellering för att ge eleverna en bra bas för kommande modelleringsarbete i den egna verksamheten.

 

Kursen riktar sig till personer som har som vill förstå hur informationsarkitektur kan bidra till verksamheters effektivitet och även förstå hur modellerna tas fram. Detta kan gälla till exempel ledare som ska fatta beslut om införande av informationsarkitektur i den egna verksamheten, verksamhetsexperter som ska delta i informationsmodellering, kravanalytiker som vill få fler verktyg i sin roll och lösningsarkitekter som vill förstå hur denna typ av modeller kan användas.

 

Innehåll

  • Introduktion till informationsarkitektur

  • Modelleringsteknik för verksamhetsnära informationsmodeller

  • Vikten av bra termer och definitioner

  • Tillståndsdiagram

  • Hantera och förvalta en informationsmodell

  • Att leda informationsarkitekturarbete

Upplägg

Kursen sker dagtid under två dagar.

 

Kursen kan genomföras på uppdrag av våra kunder. Den ingår också som en del i vårt utbildningsprogram för våra traineer.

 

För mer information och intresseanmälan

Kontakta Anita Jansson
anita.jansson@ffcg.se
070 482 79 59