CIO-programmet 2019 – För dig som vill kliva fram i ditt digitala ledarskap

Under programmet får du svar på frågeställningar så som:

  • Hur kan IT på ett tydligt sätt visa orsak och verkan mellan IT och affär, så att affärsledningen prioriterar strategiska IT-investeringar?

  • Vilka nya förmågor måste IT utveckla för att stötta affärsstrategin?

  • Hur kan IT-strategin kommuniceras så att fler blir engagerade i transformationsresan?

Programmet riktar sig till dig som CIO (eller motsvarande), som personligen vill ta en mer aktiv roll i det digitala ledarskapet för din organisations Business Enabling Strategy.

Konkreta verktyg, erfarenhet och coaching

Programmet innehåller teori, verktyg, fallstudier, workshops med mera, som ger dig möjlighet att bygga och genomföra en Business Enabling Strategy. Du kommer att se direkt effekt i din verksamhet! 

Upplägg

Vi träffas i Stockholm vid fem tillfällen under 2019 med start 22 januari. Under dessa dagar får du delta i följande moment:

  • Chefer, som inte primärt arbetar med IT, delar med sig av upplevelser som visar på resultat av att arbeta med IT som en Business Enabler.

  • Experter från Forefront håller teorigenomgångar och presenterar case. Du får konkreta verktyg som kan användas för att ta fram och implementera strategier.

  • Seniora konsulter faciliterar workshops, i syfte att fördjupa dina kunskaper.

Mellan träffarna får du uppgifter att arbeta med i din egen verksamhet. I detta arbete får du stöd av en senior mentor. En viktig del av programmet är även utbytet deltagarna emellan, som kommer att möjliggöras genom att mindre grupper träffas och diskuterar dessa uppgifter. Efter fem ordinarie träffar erbjuds du fortsatt stöd i ditt arbete med att driva igenom strategin, under två tillfällen med Forefront Advisory board. 

 

Sista dag för anmälan är den 19 december 2018.

Mer information och intresseanmälan

B