Att välja en partner som kan följa både din och teknikens förändring har aldrig varit viktigare än idag

Teknik

Att leva i ständig förändring

Möjligheterna, mängden tekniska system och lösningar växter konstant. Därmed ökar också risken att göra stora och kostsamma fel.

 

Med kunskap görs strategiska val som håller kostnaderna nere och snabbt skapar högt affärsvärde. 

 

Våra kunders behov

När både befintlig och ny teknik blir komplicerad och kostsam behövs stöd och bollplank vid val av system, komponenter och integrationer. Även behovet av stöd inom ledning och styrning ökar.

 

Utveckling och kompetens inom beprövad teknik och robusta teknologier som snabbt ger hög avkastning är mycket efterfrågat.

  

Hur vi kan hjälpa dig

Vill du ha en partner som implementerar och förverkligar dina utvecklingsprojekt? Eller rådgivning kring att konstruera framtidens system på arkitekturnivå, välja rätt systemkomponenter och hitta rätt sätt att integrera dem med ny och befintlig teknologi?

 

Forefront hjälper er att ta fram och implementera effektiva utvecklingsorganisationer och arbetsmetodiker - anpassade efter era specifika behov och förutsättningar.

Tjänsteområden

Cloud Transformation 

Med hjälp av molnlösningar som utgår från konkret affärsvärde ligger du i framkant. Genom att kombinera teknik, kompetens och strategi byggs rätt molnlösningar för just era behov. Prestanda och drift säkerställs, vilket leder till ökad kvalitet med ökad flexibilitet. 

 

Analytics & Business Intelligence

Med större förståelse om era kunder kan ni lättare nyttja de insikter ni får. Bygg förmåga att fatta datadrivna beslut och möt kunder med rätt budskap, vid rätt tid och i rätt kanal. Därmed ökar er effektivitet och lönsamhet. 

 

Webb & Mobilutveckling

Genom agilt tankesätt där UX-design, utveckling och test är lika viktiga komponenter i processen, förbättras er digitala närvaro. Såväl externa webbplatser och intranät som mobila lösningar anpassas efter er målgrupp för att ge maximal effekt.

 

Lösningsarkitektur

Dagens ekosystem och verksamheters förändringstakt har gjort god lösningsarkitektur till en av de mest kritiska framgångsfaktorerna. Lösningsarkitektur knyter ihop helheten med allt från förmågor, processer, information, komponenter, integration och säkerhet till infrastruktur för att skapa realiserbar lösning. Vår ansats kring arkitektur grundar sig på de verktyg och kunskaper som krävs för att samla in fakta, analysera och designa lösningar samtidigt som fokus ligger på genomförande - att ta lösningen i mål. Läs mer här

 

CRM/MA

Kundanalys och strategier tillsammans med data och kraftfulla verktyg centraliserar kundinformationen och ger en användbar 360-graders vy. Automatiserade kampanjer utifrån kunddata skapar förutsättning för effektiv kommunikation. Därmed ökar kundnöjdhet och lönsamhet.

 

Applikationsmodernisering

Digitaliseringstakten idag ställer höga krav på modernisering av de affärs- och verksamhetsstödjande applikationerna. Vi säkerställer att lösningsval fyller sina syften och möjliggör framtida förändring på ett effektivt och kontrollerat sätt. Lösningarna blir snabbföränderliga och stödjer därmed agila arbetsprocesser och tillväxt.

 

Continuous Delivery

Öka kvalitet och minska ställtider i utvecklingsprocessen. Maskinellt stöd för integrerad kravhantering, design, utveckling, test, deployment och övervakning rationaliserar repetitiva arbetsuppgifter. En snabb och förutsägbar leveransprocess för värdefulla kundupplevelser. 

 

Förvaltning

Förvaltning knyter ihop den röda tråden när projektet är slut. Via vår Service Desk-funktion har du alltid någon att vända dig till med frågor kring den förvaltade lösningen. Genom kontinuerlig dialog fångas nya och förändrade behov upp och lösningar kan förbättras. Med hjälp av proaktiv förvaltning säkerställs att applikationerna mår bra och effekten hålls intakt.

Vi är experter på

.NET
Android
API-management
C#
Content Management
Customer Life Cycle Management
Data Driven Customer Dialogue
Data Driven Marketing

DevOps
Elastic
Enterprise Integration Patterns
Episerver
Förstudier
iOS
Java
JavaScript
Jboss

Kravinsamling
Lead Management

Lösningsarkitektur

Marketing Automation
Microsoft Azure
Omni Channel
PaaS
Plattformsutvärdering
Projektledning
RedHat
Systemarkitektur
Test- och kvalitetsstyrning

Strategi & verksamhet

Design

Design som engagerar

Forefront levererar insikter och realiserar koncept med design i toppklass.