Att ta en lagd strategi,  bryta ner den och ta den till genomförande – det är vi riktigt bra på

Strategi & Verksamhet

Att leva i ständig förändring

Alla företag och organisationer som vill överleva och utvecklas lever i ständig förändring. Att utvecklas är inte längre något som beskrivs i en femårsplan, idag är en förmåga att snabbt kunna parera och ändra riktning både ett fundament men även en absolut nödvändighet för framgång.

 

Men det ställer också höga krav på företagsledare i verksamheten - samtliga delar måste vara samspelta och dra åt samma håll för att lyckas.

 

Våra kunders behov

Att skapa långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva lösningar kräver rätt kunskaper, förutsättningar och underlag för att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

 

Dessutom är genomförandet av stora initiativ komplicerat, kompetens- och tidskrävande. Det kan även påverka arbetssätt och processer – kanske till och med hela organisationer.

 

Hur vi kan hjälpa dig

På Forefront har vi goda förutsättningar att besvara frågor som rör företag och organisationers framtid och ständiga förändring. Vi tar ansvar kring förändring och genomförande av stora såväl som små projekt som påverkar hela, eller delar av, verksamheter och våra kunders sätt att möta sina kunder.

 

Vi tolkar samhället och samtiden, har förståelse för hur verksamheter måste organisera sig och fungera för att bli framgångsrika i en värld som blir allt mer snabbrörlig.

 

Forefront har förmågan att urskilja vilka nya trender och teknologiska genombrott som på lång och kort sikt blir betydelsefulla.

 

Förutom kompetensen att kunna måla med stora penseldrag är det också viktigt att fokusera på detaljerna, hålla kunderna i handen och hjälpa dem navigera genom även de minsta beståndsdelarna av deras transformation.

 

Tjänsteområden

Strategy Execution 

Genom att dela upp en strategi i mätbara och genomförbara initiativ, visa på effekterna och förtydliga komplexa samband kan vi designa rätt förändringar och genomföra de på rätt sätt. När detta kombineras med god intressenthantering och kommunikation kan alla typer av organisationer lyckas med sina strategier.

 

Affärs- och Verksamhetsarkitektur

Att lyckas med verksamhetsutveckling är svårt. Organisationerna har många gånger växt organiskt och strukturerna har med tiden blivit mycket komplexa. Att ”få koll på läget” är helt avgörande för att ta rätt beslut om vilka förändringar som kommer leda till rätt effekter. Genom ett strukturerat arbetssätt kan våra arkitekter hjälpa verksamheten till insikt och förmåga till beslut. Kopplingen till IT-lösningar är idag oundviklig. Strategisk lösningsarkitektur säkerställer att rätt vägval görs när strategi och övergripande krav ska ta stegen mot konkreta lösningar. Läs mer här

 

IT Transformation

Genom en gedigen erfarenhet och kompetens att leda och driva olika typer av IT-organisationer kan vi, med stöd av strategi, struktur, arkitektur samt processer, gemensamt skapa en hållbar IT-förmåga för ditt företag.

 

Digital strategi och ledning

Genom att identifiera digitaliseringens möjligheter och effekter samt leda och hantera förändringarna i din organisation kan vi säkra att du behåller en relevans och och/eller stärker din marknadsposition.

 

Analytics

Att gå från reaktivt till proaktivt/prediktivt beslutsfattande genom att använda intern och extern data ihop med maskininlärning och statistiska modeller samtidigt som organisationen och incitamentsmodellerna görs redo för digitaliserade beslut.

Vi är experter på

Affärsanalys
Affärsarkitektur
Beslutsunderlag 

Digital analytics
Digital strategi
Digital transformation
Förstudier
Förändringsledning

Informationsarkitektur
IT Management

IT-strategi
Kanalstrategi

Kundresor
Målgruppsdefinition
Portföljstyrning
Prediktiv analys
Process- och verksamhetsmodulering
Projekt- och programledning 

Strategisk lösningsarkitektur
Strategiska mål

Verksamhetsarkitektur

Teknik

Utveckling och rådgivning

Vi utgår från kundens behov och erbjuder anpassade lösningar av hög kvalitet som ger effekt. 

 

Design

Design som engagerar

Forefront levererar insikter och realiserar koncept med design i toppklass. 

 

B