Att ta en lagd strategi, bryta ner den och ta den till genomförande – det är vi riktigt bra på

Strategi & Verksamhet

Att leva i ständig förändring

Alla företag och organisationer som vill överleva och utvecklas lever i ständig förändring. Att utvecklas är inte längre något som beskrivs i en femårsplan. Idag är en förmåga att snabbt kunna parera och ändra riktning både ett fundament, men även en absolut nödvändighet, för framgång.

 

Men det ställer också höga krav på företagsledare i verksamheten – samtliga delar måste vara samspelta och dra åt samma håll för att lyckas.

 

Våra kunders behov

Att skapa långsiktiga, hållbara och affärsmässiga lösningar kräver rätt kunskaper, förutsättningar och underlag för att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

 

Genomförandet av transformation kräver både tid, fokus och nya förmågor. Förändringen kan påverka hela organisationen – kultur, arbetssätt, processer och system.

 

Hur vi kan hjälpa dig

På Forefront kan vi besvara frågor som rör företag och organisationers framtid och ständiga transformation. Vi tar ansvar kring förändring och genomförande av stora och små initiativ som påverkar hela, eller delar av våra kunders affär och verksamhet.

 

Vi tolkar samhället och samtiden, har förmågan att urskilja betydelsefulla trender och nya teknologiska genombrott samt bidrar med förståelse för hur verksamheter måste organisera sig och fungera för att bli framgångsrika i en snabbrörlig värld.

  

Förutom att kunna måla med stora penseldrag är det också viktigt att hålla koll på detaljerna och inte minst att skapa positiv energi för att lyckas med sin transformation.

 

Tjänsteområden

Strategi 

Strategi handlar om att välja. Genom en förståelse för både omvärld, kunder och konkurrenter skapas förutsättningar för att fatta rätt beslut. Detta kan i sin tur kräva nya eller förändrade affärsmodeller, styrning, organisation eller kultur. Men en strategi i sig själv levererar inget resultat. Resultatet kommer från genomförandet. Genom att prioritera mellan strategiska initiativ, tydliggöra nytta och affärsvärde och göra initiativen konkreta, mätbara och engagerande, kan vi genomföra förändring med tempo och träffsäkerhet.

 

Affärs- och Verksamhetsarkitektur

Att lyckas med verksamhetsutveckling är svårt. Organisationerna har många gånger växt organiskt och strukturerna har med tiden blivit mycket komplexa. Att ”få koll på läget” är helt avgörande för att ta rätt beslut om vilka förändringar som kommer leda till rätt effekter. Genom ett strukturerat arbetssätt kan våra arkitekter hjälpa verksamheten till insikt och förmåga till beslut. Kopplingen till IT-lösningar är idag oundviklig. Strategisk lösningsarkitektur säkerställer att rätt vägval görs när strategi och övergripande krav ska ta stegen mot konkreta lösningar. Läs mer här

 

IT Transformation

Genom en gedigen erfarenhet och kompetens att leda och driva olika typer av IT-organisationer kan vi, med stöd av strategi, struktur, arkitektur samt processer, gemensamt skapa en hållbar IT-förmåga för ditt företag.

 

Digital strategi och ledning

Genom att identifiera digitaliseringens möjligheter och effekter samt leda och hantera förändringarna i din organisation kan vi säkra att du behåller en relevans och/eller stärker din marknadsposition.

 

AI och prediktiv analys

Att automatisera en process, effektivisera planering eller känna igen en bild med hjälp av maskininlärning kan förändra arbetsprocesser och rutiner inom en organisation. I det läget behövs expertis inom data science och data engineering likväl som inom projekt- och förändringsledning.

Vi är experter på

Affärsanalys
Affärsarkitektur
Beslutsunderlag 

Digital analytics
Digital strategi
Digital transformation
Förstudier
Förändringsledning

Informationsarkitektur
IT Management
IT Sourcing

IT-strategi
Kanalstrategi

Kundresor
Målgruppsdefinition
Portföljstyrning
Prediktiv analys
Process- och verksamhetsmodulering
Projekt- och programledning 

Strategisk lösningsarkitektur
Strategiska mål

Verksamhetsarkitektur

Teknik

Utveckling och rådgivning

Vi utgår från kundens behov och erbjuder anpassade lösningar av hög kvalitet som ger effekt. 

 

Design

Design som engagerar

Forefront levererar insikter och realiserar koncept med design i toppklass.