Programvarulösningar

För er som behöver stöd inom it-relaterade projekt

Kammarkollegiets ramavtal för Programvarulösningar hjälper er som myndighet, kommun eller landsting att avropa Programvaror så som Beslutsstöd (BI), Ekonomi- och Personalsystem, Skolportal och Läroplattform, CRM, Projektverktyg, samt exempelvis tjänster för införandet av dessa.

 

När ni behöver stöd inom it-relaterade projekt; från behovsanalys och leverans till förvaltning, samt migrering och avveckling, kan Forefront realisera detta tillsammans med er. Ramavtalet omfattar också alla typer av licenstjänster.

 

Ramavtalet Programvaror och tjänster – Programvarulösningar innebär att samtliga myndigheter under Regeringen och riksdagen, andra offentligtstyrda organ samt kommuner och landsting att kan avropa dessa tjänster från Forefront. Våra 400 konsulter finns i Stockholm, Malmö, Halmstad, Linköping, Karlstad, Uppsala, Sundsvall och Åre. 

 

Mer information