Intranätet. Är det en plats där en person från organisationen sänder och övriga medarbetare enbart ska konsumera innehållet? Eller är det en plats där alla bidrar och det faktiskt händer något oftare än en gång per kvartal?

Intranät och användarupplevelse

När ni själva tar fram tjänster och produkter är det förhoppningsvis kunderna som står i fokus. Så varför fokuserar ni inte på vad medarbetarna vill ha och ser dem som era kunder när ni skapar intranätet? Det är viktigt att redan i början av processen när ni tar fram ett nytt intranät ha medarbetarna och deras användarupplevelse i åtanke, för det finns många fällor som man annars kan hamna i. Nedan ser ni några av de vanligaste misstagen, och vad ni kan göra för att inte hamna där.

Toppstyrt

En person pumpar all information, istället för att människorna i organisationen får ägarskap. Det är ofta svårt att komma förbi admin, men lösningen till detta är att öppna upp för fler att medverka. Ett levande intranät kräver dynamik.

Överflöd av ostrukturerad information

Det är också vanligt att ett överflöd av information läggs upp. Går det att istället skapa en struktur där respektive medarbetare får den information som är intressant för den? Alla behöver kanske inte se ekonomi- och offertmallar överst på sidan?

Dålig visuell hierarki

På många intranät ser alla texter, rubriker och sidor likadana ut och blir därför lika viktiga. Detta innebär att ögat inte enkelt kan se vad som verkligen betyder något, utan istället svävar runt på sidan utan fokus. Lös detta genom att bland annat skapa en layout där det viktiga lyfts upp, och kanske kompletteras med bildmaterial.

Ingen eller dålig sökfunktion

Vi är vana vid att googla fram den information vi behöver. Så varför skulle dina medarbetare inte vilja göra samma sak på intranätet? Även där förväntar vi oss möjlighet att kunna söka och få relevanta svar. Se alltså till att intranätets innehåll är sökbart och taggat med relevanta taggar.

Systemen pratar inte med varandra

I så hög grad som möjligt bör ni använda system som går att koppla till varandra. Kanske kan man integrera tidrapportering direkt på intranätet? När det är oklart var saker är börjar människan lösa det på egen hand, vilket kan bli ännu trassligare. Ta hjälp av en verksamhetsarkitekt som ser över vad ni verkligen behöver och hur systemen kan arbeta tillsammans.

Läs även:

» Så tar du fram ett bra intranät – experternas bästa tips!

» Låt de anställdas behov och användarupplevelsen styra ert intranät