Det har väl knappast undgått någon att molnplattformarna är här för att stanna. De utvecklas i rasande takt och nya tjänster paketeras och erbjuds från molnleverantörer som försöker ta allt större marknadsandelar i en växande ekonomi. Företag behöver idag förhålla sig till ”molnet” och hur de möjligheter som erbjuds kan nyttjas.

Cloud

Samtidigt gasar leverantörerna på med både marknadsföring och aggressivt säljarbete för att inte tappa mark mot konkurrenterna – allt är som vanligt med andra ord. De kan alla hjälpa dig och har precis den rätta tekniska lösningen som du behöver. Eller?

I den här artikeln ger Marko Holappa, chef över lösningsarkitekterna på Forefront Consulting, några vägledande ord till dig som funderar på att flytta delar av er IT till molnet.

Är molnet rätt för er?

Idag är takten för innovation och introduktionen av nya tekniska lösningar snabbare än någonsin. Det är fullständigt omöjligt att ha koll på allt nytt som äntrar marknaden. Hur ska du veta vad du behöver veta för att kunna göra en förflyttning till en position där du står starkare och mer förberedd för framtiden än idag?

Mitt första råd är att inte göra någonting förrän det skapats en förståelse för hur en planerad förändring påverkar verksamheten och dess möjlighet att vinna fler kunder, sänka kostnader eller vad målsättningen än innefattar. För det är dessa mål och drivkrafter som behöver adresseras av den förflyttning du vill göra. Hur kan du annars vara säker på att du tar steg i rätt riktning?

Jim Collins skriver i sin bok ”Good to great” (Good to great, kapitel 5: The Hedgehog Concept) om vikten av att ha en klar och bestämd strategi över hur verksamheten ska bedrivas och, likt en igelkott med dess utåtriktade taggar, inte låta utomstående faktorer påverka beslut i en riktning som inte ligger verksamheten till fördel.

Utan en påverkansanalys och en bra bild över hur molnet kan hjälpa dig att vinna mot konkurrenterna, är chanserna små att investeringen faktiskt ger önskad effekt.

Släpp inte kontrollen

Ett företag får aldrig tappa greppet om sin förmåga att bedriva sin verksamhet. Det digitala landskapet, där molnbaserade tjänster ofta ingår i en modern arkitektur, måste ha rätt egenskaper för att ge den bästa kombinationen av stöd, risk och kostnad. Det är viktigt att ha tillräckligt bra förståelse för vad som påverkar era lösningars förmåga att stödja verksamheten. Att genomföra en konsekvensanalys och riskbedömning ger möjligheten att finna en bra balans och arkitekturgrund. Utan denna grund, är risken väldigt stor att det digitala landskapet inte ger det nödvändiga stödet för att företaget ska bibehålla kontrollen över sin egen förmåga att bedriva verksamheten.

Jag vill också lyfta en varning för att analysera i oändlighet. Vi behöver inte ha koll på allt. Men vi behöver ha koll på tillräckligt mycket för att ta nästa steg i rätt riktning. Utvärdera resultat, planera och genomför förändring i en iterativ arbetskultur där personligt tyckande läggs åt sidan till förmån för berörda människors samlade bild.

Molnet som teknikaccelerator

Molnet är här för att stanna. Det kommer att förändras längs vägen, men vi får lära oss att använda oss av molnet på det sätt som passar oss bäst. Det ger oss en flexibilitet och anpassningsbarhet som traditionella infrastrukturer saknar. Kanske är molnet en teknikaccelerator som kan hjälpa dig att höja förmågan att bedriva verksamheten?

Nyckeln är att förstå hur och när, utefter situation och behov. Jim Collins (Good to great, kapitel 7: Technology Accelerators) beskriver vikten av att inte springa fram med ny teknik utan att veta hur den kommer att påverka verksamheten. Vilket betyder att du måste skapa en förståelse för hur tekniken bäst används och hur den påverkar förmågan att bedriva verksamheten, en förståelse som måste finnas innan ny teknik introduceras i det digitala landskapet.

Innan du springer vidare

Mitt råd till dig är att du och dina kollegor innan ni går in i en resa mot molnet, tar reda på var ni står idag, vad är viktigt för er och vilka drivkrafter finns? Har ni idag kompetensen att genomföra förändringen? Har ni idag kompetensen för att ta hand om resultatet av förändringen? Om inte, ta hjälp av någon som gjort liknande förändringar innan. Men framför allt, sätt dig själv i förarsätet och släpp aldrig kontrollen över förändringen.

Vill du veta mer om hur ni kan börja jobba med molnet? Kontakta Marko Holappa