I och med Amazons intåg i Sverige kommer det finnas lika många strategier för att hantera det som det finns företag. Oavsett om du är retailer, e-handlare eller producent är en sak säker – att göra ingenting är inte ett alternativ.

Amazon

När Amazon kommer till nya marknader brukar det få några omedelbara effekter; och dessutom en hel del långsiktiga konsekvenser. Amazon blir marknadsledande. I Storbritannien har Amazon 16% av marknaden. Föga förvånande kan man sammanfatta det som att affärsmodellen faktiskt fungerar utanför USA. Gällande kategorier och segment är Amazon ledande inom dem med stark prispress.

Hur Amazon kommer påverka marknaden

 1. Dina kunders krav förändras. De kommer kräva billigare, snabbare och mer flexibla leveransalternativ, enklare returer och lägre priser.
 2. Utbudet förändras. Med Amazon kommer nya produkter och nya leverantörer från andra delar av världen.
 3. Marknadsföringen förändras. I USA börjar en majoritet av kundernas produktsökningar på Amazon och deras marknadsföringsplattform blir en viktig ingrediens i marknadsföringsmixen.
 4. Konsumtionssättet förändras. Amazon är plattformskonsumtion – samma typ av konsumtion som gäckat resebranschen. Plattformen blir startpunkten för köpen och varumärken och enskilda handlare blir underordnat den.

Hur kan du tänka när spelplanen förändras?

Vi har sammanfattat tre övergripande strategier i ett försök att samexistera med Amazon.

1. Gå din egen väg

 • Bygg och vårda egna, starka kundrelationer
 • Skapa och jobba utifrån communities och kundklubbar
 • Använd den fysiska butiken till din fördel och tänk omnikanal
 • Var ett verktyg för dina kunder, inte en katalog

Detta innebär att du faktiskt kan säga ”nej tack” och istället för Amazon välja att skapa och odla egna, starka kundrelationer. Förmodligen har du redan ett eller flera starka varumärken, egna etablerade marknadsföringskanaler, ett omnikanalerbjudande och ett etablerat lojalitetsprogram.

2. Hoppa på båten

 • Använd hela eller delar av Amazons erbjudande
 • Sälj hela eller delar av ditt sortiment exklusivt via Amazon
 • Styr majoriteten av din marknadsföring till Amazon

Amazon är ett oerhört kraftfullt verktyg för att nå en global marknad med liten initial investering och ansträngning. Ett exempel på uppdelning är att sälja lyxbetonade produkter och hög kvalitet i egna kanaler och sälja lågpris på Amazon. Produkt och marginal är helt avgörande för om du kommer lyckas, Amazon tar en bra del av marginalen.

3. Fokusera på värderingar

 • Satsa på unika produkter med en historia
 • Fokusera på hållbarhet och det lokala
 • Var personlig och transparent

Tre faktorer som gör dig framgångsrik som retailer är relationen med dina kunder, leverantörer och personal. Amazon är världsledande på kundrelationer men haltar på de andra två punkterna. Använd det till din fördel och bli det Amazon aldrig kan bli. Amazon är värde för pengarna, aldrig värdering. Amazon kan aldrig bli lokala eller nischade. Amazon kan aldrig berätta en unik produkts historia.

Till skillnad mot alternativ 1 behöver du här inte ha ett starkt varumärke eller egna kanaler, men du måste ha en tydlig produkt, kategori och målgrupp. Du bygger genom att jobba med exempelvis transparens och hållbarhet utifrån segment och engagemang. Det handlar om att inte bara bjuda på kunskap om produkten utan även om kunskap om hur produkten blir till.

Av: Magnus Mellin

Vill du veta mer? Kontakta forsaljning@forefront.se