TechEq-frukost

25 april 2018

Plats:

Holländargatan 13, Stockholm

07:30

Sista anmälningsdag:

Anmälan stängd

Vi pratar ofta om hur vi ska få in fler kvinnor i IT-branschen men hur ser egentligen medvetenheten ut kring jämställdhetsfrågor? Finns det en riktig förståelse för problemen och vem är det som ska driva frågorna?

 

Under denna TechEq-frukost kommer Sanna Tyni, Helena Bruzaeus Graffner och Lina Holmgren att dela med sig av insikter de har fått från sitt arbete kring jämställdhet och mångfald på Forefront Consulting. Efter det kommer vi att diskutera i grupper om hur vi skapar medvetenhet kring jämställdhet i vår bransch och hur vi kan använda TechEq för att hjälpa varandra med utmaningar inom våra organisationer.

 

TechEq är ett initiativ för företag att arbeta tillsammans för en mer jämställd IT-bransch. Som företag anslutet till TechEq Agreement försäkrar vi kommer att arbeta för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i vår organisation. Vi lovar att räkna andelen kvinnor på olika nivåer i företaget och använda oss av siffrorna för att motivera vårt arbete mot en mer jämställd arbetsplats. Vi lovar också att dela med oss av vårt arbete, metoder, insikter och resultat till andra med samma strävan som oss. När det kommer till jämställdhet är vi inte konkurrenter.

 

Läs mer om TechEq och hur du ansluter ditt företag till TechEq Agreement här

 

Vilka är Forefront Consulting?

Forefront är ett verksamhets- och IT-konsultbolag som tillsammans med våra kunder genomför digitala förändringar i organisationen. Vi är drygt 330 anställda och har kontor runtom i Sverige, det viktiga för oss är att vi har kompetenta medarbetare – inte var de befinner sig. Som en del av Forefront är du en Frontier. Någon som har passion och bryr sig. En person som vill bryta ny mark och uppskattar att jobba tillsammans med kunder, partners och andra Frontiers.

 

Forefront sammanfattat med ett enda ord: tillsammans!