Världen blir alltmer turbulent, i en snabbare takt än vad företag förmår anpassa sig till. Nyckeln till att fortsätta skapa relevant kundvärde ligger därför i ett företags förmåga att göra innovation till en del av sitt digitala DNA. En ökad innovationstakt uppnås genom att skapa förutsättningar för medarbetare att nå sin fulla potential, att se möjligheter i outnyttjad kapacitet och att undanröja interna hinder för innovation.

Forefront innovation

Häromveckan åkte Forefront till Helsingfors och deltog i Nordic Business Forum 2018. Därifrån tog vi med oss många insikter och lärdomar inom olika områden, bland annat strategi och ledarskap för innovation. För att säkra innovation och möjlighet till prestation, delade talarna med sig om hur vi bör tänka om kring både ledarskap och möjligheter till individuella bidrag i våra företag. Att ta en snabb titt på de värderingar som varit obestridliga under de senaste åren är en bra start för att börja undersöka möjligheterna för innovation.

Att se saker ur ett nytt perspektiv

Tanken om att företagsledningen har de bästa idéerna är idag förlegad. De behöver istället bli sociala arkitekter som leder sina medarbetare på ett sätt som uppmuntrar till experimenterande och autonomi. Ledningen behöver se till att ge chefer i företaget ansvar för att både identifiera och sedan skala upp innovationer där de uppstår. Arbetet med att identifiera innovationer är kritiskt, då de bästa innovationerna ofta är en sammanslagning av flera. För att nå dit behöver företag inse vad som behöver ändras för att göra innovation till en del av företagets digitala DNA. Det kan bland annat handla om belöningssystem, finansiering, kultur, system och tilldelning av tid.

Innovation och sann förnyelse sker oftast långt bort från det vi brukar se som händelsernas centrum. Kultur utvecklas i subkulturerna, i naturen uppstår det nya i avgränsade ekosystem och i företag uppnås innovation genom att tillåta en del ”skunk work”. De stora innovationerna kommer ofta från initiativ som avskiljs, får drivas utanför de gängse ramarna och där mycket formalism undviks; allt för att testa eller uppnå specifika mål snabbt.

Innovation sker ute bland medarbetarna

Medarbetare närmast kunderna är oftast de med bäst och flest idéer på hur ytterligare kundvärde kan skapas. De känner till kundernas problem och vet hur man kan ta bort ”ömma punkter” från kundresan. Därför finns en stor potential i att låta alla medarbetare vara framåtsträvande, med möjlighet att åtgärda de hinder de ser och kontinuerligt göra små förbättringar, som en del av sin reguljära roll. Fråga medarbetarna hur de fångar idéer och driver dem till införda innovationer. Undanröj de hinder som upptäcks genom frågorna. Det handlar inte om att skapa en tävling en gång om året med fina priser, eller ”månadens innovation”. Gör innovation till en del av den dagliga verksamheten.

Institutionalisera Design Thinking

Tänk att allt handlar om kundvärde – saker som positivt påverkar våra kunders liv. För att kick-starta innovation måste hela företaget engageras, och säkra en kultur som innefattar experimenterande, i vardagen. Föd innovationstratten med OPEX (Operational Expenditures), och skala upp med CAPEX (Capital Expenditures). Förbättring och innovation behöver vara en kontinuerlig aktivitet inom företaget. Vi håller med talarna, det är inte längre valbart – innovera eller bli föråldrade!

Av: Philippe Höij – Forefront Consulting

Utifrån reflektioner kring Nordic Business Forum 2018, framförallt när vi lyssnade till Gary Hamel, Niklas Zennström och Steven Kotler.