Hur stöttar integrationer på bästa sätt ett effektivt informationsutbyte? Denna fråga har ställts sedan system och organisationer fick behov av att utbyta information med varandra. Att utbyta information mellan två system var från början ett stort ingrepp som byggde på proprietära protokoll, meddelande- och filformat.

Systemintegrationer

Är integrationsplattformar lösningen?

Integrationer krävde en evolution och integrationsplattformarna skapades. De sågs – och ses fortfarande – som en övergripande lösning för de komplexa problem som många systemsamband ställde.

Plattformsleverantörerna var inte sena med att sälja in visionen om att alla integrationsproblem i organisationen skulle lösas – om bara en integrationsplattform installerades och samtliga systemintegrationer gick genom den.

Likväl som plattformar är effektiva verktyg för att lösa problem med många integrationer, så skapar de också nya utmaningar. Organisationen ställs inför nya krav på specifik kompetens och ökat tryck på resurser. Detta gör istället organisationen mer trögrörlig, i form av mindre organiskt informationsutbyte, som växer till monoliter i sig.

Har vi kommit längre idag när det gäller utbyte av information i det digitala landskapet? På många håll spelar stora integrationsplattformar en central roll i systemkartan. Lyfts locket till dessa syns det att den dyra plattformen, som på pappret löser alla utmaningar, istället endast använder en bråkdel av sin kapacitet. Plattformar används främst för att transformera information mellan olika format, eller fungerar som router av meddelanden och säkerställer att de når destinationen på ett tillförlitligt sätt. Dessa funktioner skulle kunna lösas med betydligt enklare och effektivare verktyg.

Öka affärsnyttan med behovsstyrda integrationer

Om systemintegration och plattformar istället ses som logiska komponenter, som inte nödvändigtvis innebär att alla delar baseras på samma fysiska integrationsplattform, förstår man att arkitekturen inte behöver ändras.

Större plattformar grupperas i deltjänster och bryts därmed ner i mindre ’fit for purpose’ komponenter som var för sig är optimerade för sin kärnuppgift och kan hanteras, utvecklas och bytas ut utan större hänsyn till kringliggande funktionalitet.

Som illustrerat i bilden nedan är det då möjligt att optimera implementationen till de fysiska komponenter som bygger upp respektive tjänst på bästa sätt vid varje givet behov och tillfälle genom att bryta upp informationsstrukturer utifrån löst kopplade affärsförmågor.

Struktur

Av: Fredrik Wiklund, Tim Janke och Jonas Walter. Lösningsarkitekterna på Forefront Consulting diskuterar gärna hur du kan ta nästa steg för att optimera och effektivisera din integrationslösning. Vill du veta mer? Kontakta Marko Holappa