För några veckor sedan var vi på plats som keynote speaker på Digital Enterprise Festival i Stockholm. Temat för konferensen var ”The Future Belongs to the Fast” och den riktar sig till CIO, CMO och CDO:er på större företag, vilket också avspeglade sig i talarna.

Fokus på genomförande: kundcentrering och agil transformation

Kundcentrering var ett återkommande tema på konferensen. Här är det tydligt att många företag nu inte bara pratar om, utan också verkligen prioriterar upp kundupplevelsen. Man har kommit igång med arbetet att utgå från kundresan och ett holistiskt perspektiv på kundupplevelse, snarare än specifika kanaler och touchpoints, i en värld som präglas av allt mer omnikanal. Flera av talarna som berörde detta pratade om hur utmaningen inte främst är att samla insikterna och förstå kunderna, utan att förändra kulturen och organisationen. I kombination med en IT-avdelning som stöttar och möjliggör, snarare än begränsar, blir organisationer bättre på att agera.

Ett annat återkommande ämne, som många organisationer nu är mitt uppe i att genomföra, är agil transformation. Flera talare återkom till att deras respektive organisationer börjat arbeta agilt på riktigt, med full integration mellan verksamhet, IT och marknad och inte som tidigare som en del i en vattenfallsbaserad projektmodell. En av talarna rapporterade att deras time-to-market för digitala produkter och tjänster gått från 7 månader till 6 veckor och dokumentationen gått från i snitt 200 sidor till 18. Agil transformation kräver dock, precis som kundcentrering, ofta förändringar i kulturen, vilket kan vara en större och klart mer utmanande förändring än själva förändringen i processerna.

Det pratas om: AI och robotisering

Det talades mycket om AI och robotisering. Det är tydligt att det är lite av årets buzz där alla pratar om det, några är på bollen och experimenterar, men det är få som har kommit till stadiet där man operationaliserat AI i affär eller verksamhet. Centrala teman konferensen var organisationers nyfikenhet kring teknikens möjligheter, men också medarbetares oro kring hur AI i förlängningen kommer påverka deras arbetsuppgifter.

Innovationsfrågan var också ofta återkommande i flera olika kontexter. Gemensamt för många av talarna var att de belyste de organisatoriska svårigheter som finns i att transformera större organisationer och att det i första hand handlar om människor snarare än teknik.

Vår Christoffer Vollmer höll en keynote på detta tema under titeln ”Redefining Risk – Transforming Incumbent Organisations into Digital Frontiers” och argumenterade där för att digital transformation i lika hög grad som att effektivisera befintlig verksamhet också handlar om att hitta helt nya intäktsströmmar, affärsmodeller och verksamheter baserat på de förmågor man skapat sig.

Stora organisationer definierar ofta sig själva efter den produkt eller tjänst som förs ut till marknaden, inte efter det värde eller behov som faktiskt tillgodoses. För att bli framgångsrika i detta krävs ett tydligt syfte och en ny syn på risk – vad det är och hur det mäts. I det ökade tempot och den snabba teknikutvecklingen blir det många gånger farligare att inte satsa alls än att satsa fel.