Skickliga yrkesmänniskor lär sig ständigt och tar hjälp av kunskap, men gör bra saker oavsett ålagd metod (om inte metoden är ett hindrande krav förstås). Att skylla på RUP (Rational Unified Process), TOGAF (The Open Group Architecture Framework), Scrum eller vad det nu kan vara visar bara på att vi själva inte tar det ansvar vi behöver fullt ut.

Arkitektens verktyg

Ovan nämnda metoder är exempel på verktygslådor där vi i bästa fall kan finna tankesätt, checklistor eller ramar som vi är behjälpta av i några dimensioner men långt ifrån alla. Vi måste själva avgöra vad vi behöver och hur det ska appliceras. Rätt verktyg till rätt sak. Är analogin tydlig?

Du slår i en spik med en hammare, du skruvar i en skruv med skruvmejsel eller skruvdragare beroende på vad som passar bäst. Du slår inte i en skruv med en hammare men du kanske slår lite lätt på skruven först för att få den att fästa innan du skruvar. Du slår absolut inte i en spik med skruvdragaren. Du fortsätter inte slå på spiken när den är islagen, speciellt inte med skruvdragaren. Du fortsätter helt enkelt inte att använda alla tänkbara verktyg i lådan bara för att de finns!

Det är vi som gör valen. Jag har själv varit där och försökt förhålla mig till trendiga metoder, modellerat och byggt repositoryn lite för långt. Det som avgjort slutresultatet är till syvende och sist alltid vad vi tillsammans kan genomföra och faktiskt genomfört hela vägen. Vi behöver kunna avgöra vad för verktyg som passar till vad. Vi behöver kunskap och erfarenhet, lyssna på andra, ständigt lära, avväga för- och nackdelar med mera. Gör vi dåliga val är det vi som är de skyldiga, inte verktygen. Åläggs vi att använda dåliga verktyg måste vi kunna ifrågasätta det och ta ansvar för att ställa det tillrätta.

A fool with a tool is still a fool.” – Grady Booch

Av: Mattias Ericsson, Forefront Consulting