För att kunna leverera värdefulla kundupplevelser och säkra lösningar måste företagsledare ha inställningen att kunden alltid är i centrum. Detta mindset bygger på att agera och tänka i banor där fokus ligger på investeringar i processer, system och teknologi som bidrar till att behålla, hantera och erhålla nya kunder.

CIAM padlock

I den första delen av denna artikelserie beskrevs hur mängden data ökar, och hur kraven på att hantera den på ett säkert sätt blir allt viktigare. I denna andra artikel får du mer information om en potentiell lösning på problemet.

Utvecklad ur ett säkerhetsperspektiv, är Customer Identity and Access Management (CIAM) en av de affärsteknologiska lösningar som hjälper dig att förstå och engagera dig med kunderna längs hela kundresan. CIAM är ett system som hanterar, styr och säkrar kundens identitet samt tillgång till data, andra system och tjänster utan att äventyra kundupplevelsen.

Genom att hantera hela livscykeln för insamling av kunddata säkerställer CIAM att datainsamling sker strikt inom ramarna för användarvillkoren samtidigt som systemet tillåter att data analyseras och raderas på begäran när kunden avslutar sin relation. Undersökningar visar att företag med väletablerade CIAM-lösningar ökar möjligheterna att uppnå sina kundrelaterade affärsmål med 20 till 52 procent.

Därför bör du investera i CIAM

I Forefront Consultings framtagna modell (se bild längst ned), inspirerad av en rapport av Forrester, beskrivs vikten av CIAM-förmågor i kampen mot bolagsbedrägerier, dataintrång och spridning av data. Fördelarna med CIAM-teknologi är många, varav modellen fokuserar på fem specifika attribut till varför företag bör investera i teknologin:

1. Hantera identiteter, preferenser och profiler över flera kanaler

Genom att hantera identiteter centralt kan du på ett effektivare sätt lagra kundernas profiler, preferenser och handlingar. Tack vare detta kan du analysera beteenden och interaktioner och skapa personifierade, relevanta och konsekventa erbjudanden till kunder över alla kanaler.

2. Teknologin stödjer sömlösa mobila kundupplevelser som skapar förtroende

Genom att sömlöst bygga in CIAM-lösningen i den mobila upplevelsen, på ett sätt som förmedlar förtroendet av att kunden är skyddad från cyberkriminella och potentiella missbruk av personuppgifter, kan du förbättra kundresan och samtidigt bygga förtroende och tillit.

3. Upprätthåll kundens integritetspreferens mellan olika platser, värdemodeller och partners

Kunden ges möjlighet att logga in och hantera sina egna integritetspreferenser. Samtidigt försäkras kunden om att samtliga data som lagras, kopieras eller omvandlas hanteras enligt kundens integritetspreferenser, men utan att vara på bekostnad av ökade kostnader eller minskat värde för företaget.

4. Befintliga identitetsdata kan utnyttjas för att förbättra kundrelationerna

Med hjälp av CIAM-lösningar är det möjligt att identifiera mönster över kundinteraktionerna med olika enheter, applikationer och webbplatser. En följd av detta är att du kan rikta värdefulla erbjudanden utefter varje kunds beteende.

5. Det verkliga värdet av AI- och IoT-teknologier frigörs

Undersökningar visar att bolag som erbjuder AI- och IoT-lösningar upplever svårigheter att på ett säkert sätt hantera data. CIAM-strategier gör det möjligt för företag att överkomma dessa säkerhetsutmaningar och istället låta AI och IoT bli möjliggörare för värdeskapande kundrelationer.

CIAM

Forefront Consulting tror starkt på att nya regleringar och det faktum att vi allt mer exponeras digitalt är oljan i maskineriet som driver behovet av förändring. För att kunna uppnå ett digitalt ekosystem där företag frodas tillsammans med trygga konsumenter och skräddarsydda tjänster kan CIAM vara den rätta affärsteknologiska lösningen.

Vill du veta mer om CIAM eller andra tillämpningsområden inom säkerhet? Kontakta Thomas Gyllhamn, ansvarig för Forefronts säkerhetserbjudande.

Artikeln är skriven av Filippa Engstedt och Frida Hildingsson, Forefront Consulting. Läs den första artikeln i serien här: Säkra kundrelationen eller gå under! – 1. Insamling av data ökar krav på företagens säkerhet