Ska vi låta regleringar av data och oro för den personliga integriteten sätta käppar i hjulet för den digitala transformationen av samhället? Eller kan det bli oljan i maskineriet som driver förändring? Hur kan vi uppnå ett digitalt ekosystem som frodas med skräddarsydda tjänster – och konsumenter som känner sig trygga?

CIAM

I denna artikelserie om två delar beskriver den första delen hur mängden data ökar, och att kraven på att hantera den på ett säkert sätt blir allt viktigare. I den andra artikeln går vi in på en potentiell lösning på problemet.

I dagens digitala värld blir konsumenter ständigt erbjudna nya, smarta lösningar som syftar till att underlätta vardagen. Digitala teknologier har lett till förändrade spelregler i interaktionen mellan företag och konsumenter och har resulterat i möjligheter som var helt otänkbara för några år sedan. Som företag blir du idag irrelevant för dina kunder om du misslyckas med att erbjuda en sömlös kundupplevelse.

Insamling av data ställer högre krav på säkerheten

För att vara konkurrenskraftig på dagens kundcentrerade marknad ställs krav på insamling av stora mängder data från sensorer, applikationer och webbplatser. Datainsamlingen gör det möjligt att leverera värde till dina kunder med ökad snabbhet, agilitet och konkurrenskraft, och därmed bemöta, eller till och med överträffa, deras förväntningar.

Det finns dock en baksida. Vi möts kontinuerligt av nyheter som vittnar om bolagsbedrägerier, dataintrång och spridning av data på ett okontrollerat sätt. Bara de senaste månaderna har händelser kopplat till dataintrång och integritetskränkning fyllt nyhetsflödena.

Kundanpassning vs personlig integritet?

Medvetenheten samt förväntningar om säker hantering av data och den digitala identiteten har ökat hos kunder. Du står därmed inför behovet av tillräcklig cybersäkerhet för att minska risken för förlorade kunder och sänkt förtroende för ditt varumärke. Denna utveckling har resulterat i en debatt kring hur kundanpassning genom insamling av stora mängder data kan erbjudas, samtidigt som kunders behov av personlig integritet bemöts.

Enligt en undersökning om dataintrång och dess effekter går det att se att påverkan på kundrelationen är stor, varav 65% av kunderna förlorar förtroendet för organisationen, 31% avslutar relationen med organisationen och 16% har blivit utsatta för allvarligare brott.

För att kunna leverera värdefulla kundupplevelser och säkra lösningar måste företagsledare ha ett mindset där kunden alltid är i centrum. En lösning till detta kan vara att implementera Customer Identity and Access Management (CIAM), en av de affärsteknologiska lösningar som hjälper företag att förstå och engagera sig med kunderna längs hela kundresan.

I nästa artikel beskriver vi värdet av CIAM och varför du bör investera i det!

Artikeln är skriven av Filippa Engstedt och Frida Hildingsson, Forefront Consulting