”Hur bygger vi en mobillösning ovanpå vårt legacy-system som inte är designat för att hantera den typen av lösningar?” Detta, eller motsvarande frågeställningar, är något de flesta företag brottats eller kommer behöva brottas med.

Kombinera molnlösning med legacy-system

Dagens molnleverantörer erbjuder tjänster som en traditionell driftsleverantör normalt sett inte tillhandahåller; tjänster som är skapade för ett specifikt ändamål eller löser en specifik uppgift. Dessa plattformstjänster (PaaS), som de brukar kallas, erbjuder ett effektivt alternativ till att bygga komplexa system från grunden.

En av fördelarna med PaaS-tjänster är den relativt låga tröskel som finns för att utveckla och testa nya lösningar, vilket får upp tempot på utvecklingen. Genom att använda PaaS-tjänster ges också möjlighet att skapa skalbara lösningar med hög tillgänglighet, där du betalar för den kapacitet du nyttjar.

Molntjänster ställer nya krav på arkitekturen

För att kunna dra nytta av detta måste arkitekturen vara anpassad för molntjänster. Det går alltså inte att bygga lösningar som tidigare. Tre-lagerslösningar (ett klassiskt arkitekturmönster som användes mycket förr) i alla ära, men de skalar inte så bra i molnet. De traditionellt byggda legacy-systemen kan gå att flytta till molnet men då förloras oftast möjligheten att nyttja PaaS-tjänsterna på bästa sätt. Många företag kommer dock fortsätta leva kvar med delar av sina system on-premise, så en integration mellan dessa system och de som byggs i molnet kommer behöva göras i olika typer av hybridlösningar. Detta ställer ytterligare krav på hur arkitekturen ska utformas

Svaret på frågan ”Hur bygger vi en mobillösning ovanpå vårt legacy-system som inte är designat för att hantera den typen av lösningar?” kan alltså vara att avskärma legacy-systemet och sedan bygga allt nytt på den nya molnarkitekturen och integrera via en meddelande-kö. På så sätt byggs all ny infrastruktur för mobil-appen i en ny och fräsch molnarkitektur.

Vill du veta hur vi kan hjälpa er med molnarkitektur? Kontakta forsaljning@forefront.se