Robotar för förbättrad kundupplevelse – vad kan Pepper göra för dig?

20 september 2018

Plats:

Holländargatan 13, Stockholm

16:30

Sista anmälningsdag:

13 september 2018

Hur kan humanoiden Pepper ge era kunder en bättre upplevelse? Vilka möjligheter finns redan idag? Med fokus på mänsklig interaktion och förmåga att känna igen ansikten och känsloyttringar är humanoiden ett spännande komplement för kundupplevelsen i en mängd situationer.

 

Välkommen till en eftermiddag fylld av intressanta diskussioner och demo kring hur robotisering i allmänhet, och Pepper i synnerhet, kan användas för att förbättra kundupplevelsen. Du får även möjlighet att interagera med Pepper och inspireras kring hur din verksamhet kan dra nytta av tekniken. Forefront är sedan 2018 partner till SoftBank Robotics, vilka står bakom Pepper, världens första sociala humanoidrobot.

  

Mer information följer, men anmäl dig redan nu för att säkra din plats!

Anmäl dig här

B