Med 1300 React-utövare från hela världen på plats bjöd världens största React-konferens, React Amsterdam, på både nyheter och inspiration. Läs mer om Josefine, Rikard och Pelles summering från dagens mest intressanta presentationer här.

React Amsterdam 2018

Efter inskrivning och frukost följde ett gediget schema med över 25 talare för de två spåren; ”React Native Track” för apputveckling och ”General Track”. Först ut bland talarna för det generella spåret var Tracy Lee, som pratade om Reactive Programming. Detta är ett nytt tankesätt som numera finns i flera språk och innebär programmering med asynkrona dataströmmar. Dessa strömmar kan skapas av allt från klick till variabler. För just React är fördelen att det blir möjligt att asynkront uppdatera komponenter helt isolerat från varandra. Om en dataström kraschar av någon anledning kommer det endast beröra de komponenter som lyssnar på just den strömmen.

Sedan följde Michele Bertoli som pratade om stateMachines i React. Tankesättet med stateMachines är inte nytt i sig, men han visade upp ett intressant sätt för lazy loading som är ett sätt att minimera sidans laddningstid, genom att endast ladda in data när den behövs. Han visade ett exempel med React Automata som är en state machine abstraktion för React.

Shirley Wu höll även hon en mycket inspirerande presentation och beskrev hur React kan användas ihop med graf-biblioteket D3. Wu visade hur man med detta kan visualisera en stor mängd data (big data) på ett interaktivt och effektfullt sätt. Hon hade även en session med live-programmering där vi fick se exempel på hur några få rader kod kan förändra graferna både utseendemässigt, men också vilken sorts graf som används och vilken data som populerar den.

Därnäst fick vi tips från Kristijan Ristovskis på hur man väljer det bästa verktyget för sina Reactprojekt. Enligt honom finns det inte något rätt eller fel verktyg, utan alla har sina svagheter och styrkor. Presentationen innehöll många intressanta spaningar som vi tar med oss inför framtida projekt.

Ken Wheeler höll den sista presentationen för eftermiddagen. Han är en färgglad profil inom javascriptvärlden, och berättade om sin användning av React i en browserfri miljö. Wheeler visade upp en synt vars ljud visualiserades i en 3D-miljö (webGL). Detta kan med fördel användas för exempelvis IOT; med React behöver vi inte DOM:en i webbläsaren för att rendera ett interface. Om en enhet kan förstå javascript kan vi använda React för att bygga ett interface helt fristående.

Efter alla presentationer följde mingel och god mat, innan det var dags att åka tillbaka till Linköping igen. Tydliga trender från dagen var att React är och har varit på uppgång som ett av de mest intressanta biblioteken just nu i JavaScript-världen. Vi tar med oss en hel massa inspiration, ökad kunskap kring hur man väljer rätt verktyg för uppgiften, och insikten att allt handlar om context och state.

Mer info om konferensen finns här

Kolla på presentationerna från det generella spåret här