Under tre dagar i oktober närvarade vi på frontend-konferensen Reactive Conf i Slovakiens huvudstad Bratislava. Över tusen sålda biljetter och nitton olika talare gav konferensen en stor bredd och insikter kring vad som sker och kommer att ske på den föränderliga webbscenen. 

Reactive Conf

Konferensen fokuserade, som namnet antyder, på ”Functional Reactive Programming” i klienten. Javascriptbiblioteket React är ett populärt val i denna kategori, men eventet fokuserade inte på ett specifikt bibliotek eller ramverk, utan på tekniska val som är oberoende av grundplattform.

Inuti den stora Old Market Hall, Stará Tržnica, hölls samtliga presentationer och dragningar. Bland deltagarna och talarna fanns flertalet tunga namn inom JS-världen, exempelvis Evan You (grundare av Vue.js), Richard Feldman (grundare av Elm.js) och Sarah Drasner (författare av SVG Animations). Det vi tar med oss som spaningar gäller speciellt Native App-utveckling, GraphQL och prestandaoptimering i klienten.

Prestanda är huvudfokus

Flera år av nyutveckling och innovation har resulterat i nya bibliotek och ramverk för att bygga lösningar. Framåt ser vi ett ökat fokus på prestanda. Nu handlar det inte längre om vilket ramverk som används, utan mer hur vi löser prestandafrågor med hänsyn till de för- och nackdelar olika tekniker erbjuder. Framförallt gäller det att ta fram generella prestandalösningar som är lätta att implementera oberoende av ramverk. Vi ser även ett ökat tryck på skaparna av ramverk och bibliotek, eftersom det ställs högre krav från utvecklare och slutanvändare att implementera bra lösningar för områden i världen där internet inte är tillgängligt eller stabilt.

GraphQL – queryanrop från klienten

GraphQL är ett query-språk för ditt API som ger full kontroll till klienten. Genom att göra query-baserade anrop för exakt den data du behöver från klienten kan GraphQL-motorn vara ansluten och hämta data från en eller flera API:er eller källor. Detta betyder att du få exakt den data du vill med bara ett anrop. Fler och fler väljer att optimera sina datakällor utifrån denna teknik, vilket tvingar arkitekturen av komplexa lösningar att prioritera prestanda genom hela applikationen.

Native apputveckling

En tydlig trend den senaste tiden är att expandera redan existerande JS-bibliotek och ramverk för att stödja utveckling av native mobilappar. Ett populärt val idag är React Native, som är ett bra alternativ till det iOS-specifika språket Swift. Fördelen är också att applikationen blir plattformsoberoende samtidigt som det är möjligt att använda naturliga hårdvaru-funktioner. Många andra följer nu efter med samma grundtanke, där JS kommer vara huvudspråket.

Det är kul att se hur branschen fortsätter att innovera och leverera tekniska lösningar som går att applicera på många marknader. Vi ser fram emot att kunna använda och vidareutveckla tekniken i nuvarande och kommande projekt.

Läs mer om Reactive Conf här

Läs mer om våra erbjudanden här