Forefront Consulting inleder året med att även etablera ett nytt kontor i Uppsala. Företaget har funnits sedan 2008 och har idag över 300 anställda. Expansionen har varit mycket kraftig de senaste åren. Främst är det inom Stockholmsregionen man tagit marknadsandelar och nu har turen kommit till Uppsala.

Forefront Consulting i Uppsala

“Vi vill jobba nära våra kunder”, säger Johan Adolfsson, kreativt ansvarig för Forefront Consulting Uppsala. De kan sin bransch, vi kan UX, design och teknik. Det vi utmärker oss inom är att kombinera affärsnyttan med användarens perspektiv för att skapa innovation och mervärde.

En ökad lokal närvaro gör det lättare att serva kunderna i Uppsala, samtidigt som erfarenheter kan delas mellan samtliga kontor i landet.

“Behoven hos våra kunder har blivit mer komplexa och vi ser att vi har en möjlighet att påverka hela kundupplevelsen i och med våra kompetenser inom Strategi & Verksamhet, Design och Teknik”, säger Victoria Leclér, Projektledare hos Forefront. “Vi ser ett stort värde i att kombinera UX och design med till exempel avancerad dataanalys och artificiell intelligens, några andra av de områden vi verkar inom, för att utveckla våra affärer och kundåtaganden.

Forefront siktar på att vid årets slut ha växt till tvåsiffrigt antal anställda i Uppsala.

Ytterligare information lämnas av:

Johan Adolfsson
Creative Director
070-720 07 68
johan.adolfsson@ffcg.se

Victoria Leclér
Projektledare
072-237 96 89
victoria.lecler@ffcg.se