Efter tre lärorika och inspirerande dagar på NDC i Oslo, kan vi identifiera tre återkommande teman.

NDC 2017

Microservices

En mikrotjänst är en självständig tjänst som är så liten möjligt och ansvarar för en avgränsad del av domänen. Den största utmaningen vid användandet av mikrotjänster är att hitta rätt avgränsningar. I arbetet bör man vara medveten om att tjänsternas struktur kommer att avspegla verksamhetens organisation (Conways lag). Detta underlättas genom skapandet av team med expertis inom alla nödvändiga områden, som verksamhet, utveckling och test. På så vis minskar beroendena mellan olika team (tjänster) och väntetiderna kan minimeras. För att undvika isolerade öar av funktionalitet bör teamen byggas kring produkter och förmågor, inte projekt.

En annan stor utmaning är användargränssnitt och annan funktionalitet som aggregerar information från flera tjänster, till exempel sökning. Här finns det antal tekniker, både på klient- och serversidan. Många av dessa bygger på att tjänsten är en logisk konstruktion och att delar från olika tjänster kan köras i samma process.

Serverless Architecture

Serverless gör det möjligt att komma igång och skala lösningen snabbt, till en väldefinierad kostnad. Att som utvecklare inte behöver tänka på servrar och infrastruktur möjliggör snabbare time-to-market i utvecklingsprojekten.

.NET-plattformen är starkare än någonsin

Det nya .NET-ekosystemet som växer fram är lättviktigt, open source samt språkoberoende. .NET Standard, som bestämmer minsta gemensamma nämnare för ramverket, utökats också kraftigt. Detta innebär nya möjligheter att enkelt skriva och köra plattformsoberoende lösningar till lägre kostnad och inlåsningseffekten till specifika produkter och tjänster minskar.

NDC Oslo är en av de större utvecklarkonferenserna i världen och vänder sig framförallt till utvecklare och arkitekter. Varje dag bjuder på cirka 60 sessioner, som behandlar allt från metoder och processer till verktyg och mönster. Exempel på ämnen 2017 är .NET Core/Standard, Agile, Cloud, DevOps, funktionell programmering, UX och SOA/Microservices.