Kanske har ni bestämt att det är dags att ta tag i intranätet så att det faktiskt börjar användas av organisationen. Men hur ska ni skapa ett levande intranät, där medarbetarna är aktiva och vill bidra?

Användarupplevelsen på intranät

Den ”enkla” lösningen till detta stavas Användarupplevelse. Med detta menar vi inte att byta från gula till gröna knappar eller lägga till en ny bild på startsidan. Hur det ser ut (user interface) är bara en del av totalen som påverkar hur användaren upplever ert intranät. För ett år sedan delade vi med oss om vad du ska tänka på när du tar fram ett nytt intranät och nu är det dags igen. Här kommer våra tips på vad ni kan göra för att involvera användarna – redan i början av projektet:

Definiera behov och vilka problem intranätet löser

Varför ska det finnas och vem ska använda intranätet? Det är viktigt att identifiera de behov som ska tillgodoses. Fundera över hur användarna förväntas interagera med intranätet. Vilka situationer ska det användas i, vem publicerar innehållet och vad är drivkrafterna som får detta att hända? Se till att flera intressenter inom organisationen är delaktiga i arbetet, så att behov från såväl HR som IT tillgodoses. Är detta arbete något ni kan göra själva eller behöver ni ta in en samarbetspartner som ser över intranätets funktioner?

Användartesta och prototypa

Redan i inspirationsfasen bör ni testa mot användarna. Ni behöver inte prata med hela organisationen, utan välj ut 5-10 personer som får delta i kvalitativa intervjuer. Se till att dessa intervjuer blir personliga, och förlita er inte enbart på enkätundersökningar. Det är viktigt att ställa rätt frågor på rätt sätt. Om någon extern part genomför detta – se till att även själv vara med under intervjuerna.

Prototypa innan ni börjar bygga, så att det som inte fungerar snabbt kan förkastas. Involvera användarna i piloten. Testa. Iterera. Testa. Iterera.

Behandla era anställda som kunder

När du öppnar en app på telefonen förstår du meddetsamma vad du ska göra. Varför ska medarbetarna behöva gå en kurs för att förstå hur intranätet fungerar? Designa inte för designens skull, utan använd den som ett verktyg för att leda användaren rätt. Antagligen är era kunder ”mobile first” – är inte era anställda också det?

Det finns alltså en hel del förbättringsmöjligheter för många intranät, och det är viktigt att involvera användarna redan innan ni börjar bygga. I nästa vecka publiceras ”Vanliga problem med användarupplevelsen på intranät och hur ni löser dem”, där du får ännu fler tips.

Under konferensen ”Smarta Intranät” den 17:e april befinner sig Linda Holmqvist och Maria Ravegård från Forefront på plats. De kommer prata UX, närmare bestämt:  ”Användarupplevelsen (UX) – Så skapar du ett levande intranät som utgår ifrån användarnas behov.” Kom gärna fram och hälsa på oss i montern också!