Sveriges största konferens för IT-arkitekter, ITARC, hade i år temat ”Förtroende” med den spännande parollen: ”Blir det IT-arkitekten som får skaka galler när kraschade system har raserat förtroendet?”. Antagligen blir det inte riktigt så extremt, men arkitekten har stora möjligheter att förbättra förtroendet för IT i organisationen.

ITARC
Sveriges största konferens för IT-arkitekter, ITARC, hade i år temat ”Förtroende” med den spännande parollen: ”Blir det IT-arkitekten som får skaka galler när kraschade system har raserat förtroendet?”. Antagligen blir det inte riktigt så extremt, men arkitekten har stora möjligheter att förbättra förtroendet för IT i organisationen.
Jag heter Tim Janke och jobbar som arkitekt på Forefront Consulting. Här delar jag med mig av mina reflektioner kring några av presentationerna från ITARC 2019.

Hur sprids information och hur blir vi bättre på källkritik?

Först ut av talarna var Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Hon höll ett intressant föredrag om hur informationsspridning ser ut i samhället idag. Vilka källor går det egentligen att lita på, och hur bedöms trovärdighet på ett bra sätt? För arkitekter är detta extra viktigt när man ska ta in åsikter och fakta för att skapa en helhetsvy på komplexa problem. Emma delade med sig av några handfasta tips:

  • Var ödmjuk inför informationen – det är svårt att förstå ett ämne helt att utan vara expert, och det finns ofta många sidor och vinklar.
  • Källkritik – är källan oberoende? Vilka är intressenterna bakom informationen som sprids? Ha tillit och förtroende för källor som du väljer, och tro på samlad expertis. Här gav Frans exemplet att 97 av 100 klimatexperter tror på global uppvärmning. Antagligen är det då lämpligare att lita på dessa än de tre som anser motsatsen.
  • Donning-Kruger-effekten nämndes – inkompetenta personer tror ofta väldigt mycket om sin förmåga medan hyfsat kunniga underskattar den. Endast experter med självinsikt hamnar någotsånär i nivå med vad de faktiskt kan.
  • Var självkritisk – lita inte på, och framförallt sprid inte, tveksamheter.

Hur gör du ett bra jobb, trots att du inte är perfekt?

Med ansatsen om att perfektionism leder till orimliga krav på sig själv och andra, menade Lynne Cazaly, författare, presentatör och facilitator, att vi bör hantera arbetsuppgifter med fokus på vad som är tillräckligt bra. Vi behöver inse att alla leveranser initialit inte behöver vara 100% korrekta. Som arkitekt kan man relatera detta till en iterativ process där kvalitet skapas med leveranser som blir bättre över tid. Kraven på perfektionism har ökat de senaste åren, och ökar då man kontinuerligt vänjer sig vid bättre nivåer hela tiden. För att få hjälp att hantera pressen talade Cazaly om spotlight-effekten, det vill säga: Du tror ofta själv att andra bryr sig mer om ditt arbete än vad de faktiskt gör, medans de i själva verket är fullt upptagna med sitt.

Bygg förtroende genom att bygga ordentligt

Kanske för mig en av de mest intressanta presentationerna under dagen var Barry O’Reilly, grundaren av Black Tulip Technology, som pratade om termen “antifrigile”. O’Reilly gav konkreta tips på hur man kan tänka gällande systemdesign och arkitektur för att minska komplexitet – och därmed göra systemen antifrigile. Genom dekomposition och isolering av delar av ett system, skyddas det mot okända faktorer och volatilitet. För att hitta okända faktorer vid systemets bristningsgräns görs också stresstestning. O’Reilly ser en något förändrad arkitektroll framåt – med ökat krav på konstant lärande och analysförmåga. Vi som arkitekter har mycket att vinna på att kunna skapa en design som gör system hållbara över tid – och därmed ökar vårt förtroende och förtroendet för IT generellt. Om vissa system hade designats enligt dessa principer kanske man hade kunnat undvika några av de stora IT-skandaler som har skakat branschen under senare år?

Att göra det komplexa hanterbart

Utöver dessa föreläsningar var det en dag med workshops. De som jag deltog i gav insikter inom visuellt berättande och informationsbearbetning; verktyg som jag kan ta med redan nu och faktiskt har börjat använda. Vidare gavs ytterligare insikter i arkitektens ansvar och hur vi genom olika tekniker såsom realiserbarhetsbedömningar, verifieringar, estimeringar, rapportering och konsekvensbeskrivningar kan göra en helhetsbedömning av en lösning och skapa förtroende.

Arkitekter hanterar dagligen uppgifter av hög komplexitet och att göra dessa hanterbara. Det finns en direkt koppling mellan möjligheten att lösa komplexa problem och det förtroende som skapas som följd av detta. Om vi inte lyckas med att reducera komplexitet och skapa lösningar som levererar affärsvärde över tid minskar förtroendet.

Arkitekturen som vi skapar är grundplattan för att möjliggöra lösningar som gör skillnad i folks vardag vare sig det gäller pensioner, fake news eller AI. Det finns ett antal mjuka värden som vi kan ta med oss och förmedla utöver tekniska leveranser; dessa inkluderar öppenhet, ärlighet, att stå för sina åsikter även när det blåser och att visa omsorg och empati för andra.

Med denna summering går jag vidare med ytterligare ett par verktyg i min verktygslåda. Ses igen nästa år!