År 2018 gav Institutionen för språk och folkminnen ordet ”flygskam” (känsla av att det ur miljösynpunkt är en förkastlig handling att flyga) en plats på nyordlistan. Efter det har flygdebatten tagit nya höjder och andra uttryck, såsom ”tågskryt”, har skapats. Men för att ta klimatkrisen på allvar behöver vi även sänka blicken och se vilka andra branscher som kan bli mer klimatsmarta.

IT-skammen

Det må låta som en massa buzzwords men WWF:s årliga klimatbarometer visar att klimatförändringarna är den samhällsföreteelse som svenskarna är mest oroliga över. Svenskarna har vidtagit åtgärder såsom att resa kommunalt, cykla eller gå istället för att ta bilen. Men vad gör företagen? Siffror visar att Information and Communications Technology (ICT)-branschen har en signifikant påverkan på koldioxidutsläppen samtidigt som vi blir alltmer beroende av digitala tjänster.

I denna första artikel i en serie av två, beskrivs hur ICT-branschens klimatpåverkan går under radarn. I nästa del kan du läsa om angreppsättet ”Software Competition” som via upphandlingsprocessen underlättar ditt företags val av systemleverantör, och där leverantörers klimatpåverkan enkelt kan läggas in som en faktor.

ICT-sektorns koldioxidavtryck kan likställas med flygindustrins bränsleförbrukning

Utsläpp mäts per industri och bransch. Därför är det svårt att kartlägga utsläppen från ICT; då det finns inom så gott som alla industrier och branscher. Ser vi till det enskilda företaget kan koldioxidutsläppen kopplat till ICT ses som relativt små i jämförelse med resterande delar. Detta kan dock ha sin förklaring i att exempelvis serverhallar eller cloudtjänster rent fysiskt befinner sig långt från företaget och därför inte tas med i beräkningen. Vanligtvis delas ICT-branschens energiförbrukning upp i följande kategorier:

– Datacenter och serverhallar
– Bredband och trådlösa nätverk
– Enheter (mobiler, datorer, laptops)
– Tillverkning av hårdvara till ICT-branschen

Samtliga av dessa kategorier påverkar vår planet på ett eller annat sätt. Bland annat genom stor energiförbrukning där energin till viss del kommer från grön el, men den övervägande andelen kommer från kolbaserade fossila bränslen. Energiförbrukningen för exempelvis datacenter förväntas öka i takt med att vi förlitar oss allt mer på digitala tjänster som redan i dag förbrukar stora mängder energi. Det uppskattas att datacenter i dagsläget använder lika mycket energi som hälften av transportsektorns totala energiförbrukning på en global nivå. Dessutom uppskattas det att hela ICT-sektorn, med samtliga kategorier inkluderat, står för mer än 2 procent av de globala utsläppen. Därför menar vissa forskare att ICT-sektorns koldioxidavtryck kan likställas med utsläppen från hela flygindustrins bränsleförbrukning, och vi kan därmed börja tala om IT-skammen.

Här kan du läsa nästa del i serien

Av: Elin Larsson och Zenja Jefimova, Forefront Consulting