I förra veckan gick Google Cloud Summit 2019 av stapeln i Stockholm. Julia Ekholm, Data Scientist och Michael Forsberg, Senior Advisor representerade Forefront på Google Cloud Summit. Vi ställde några frågor till dem kring kommande trender och vad som gjort mest intryck under dagen.

Google Cloud Summit 2019

Forefront Consulting var en av få utvalda Google-partners på plats. Ett tydligt tema under konferensen var Googles fokus på paketering av AI i Google Cloud Platform, vilket innebär att det blir både snabbare och enklare att implementera AI-orienterade lösningar. Google erbjuder exempelvis förtränade modeller som i många fall är tillräckligt bra för att kunna implementeras utan anpassning. Man berörde även de återkommande fallgropar som företag som påbörjar en AI-satsning tenderar att hamna i.

Hej Julia och Micke! Vilka är era starkaste intryck från Google Cloud Summit?

Julia: Att det finns ett antal återkommande fallgropar som många företag väldigt lätt hamnar i när de börjar arbeta med Artificiell Intelligence (AI) och Machine Learning (ML).

Micke: Den fantastiska nyfikenheten inför den stora förändringen som sker på alla bolag gällande ”IT is becoming the engine that moves the business”. Detta ställer nya krav på IT och hur man antar denna utmaning med processer, applikationer, kunskap och arkitektur.

Vilka trender ser du framåt?

Julia: Paketering av AI/ML där förtränade modeller tillgängliggörs genom till exempel API:er och drag-and-drop-gränssnitt som gör det möjligt för företag att snabbt kunna leverera Proof of Concepts och färdiga End-To-End-lösningar inom AI som presterar väldigt bra.

Micke: Att vi kommer kunna använda och kombinera färdiga funktioner och applikationer från Google, och därmed inte alltid behöva koda egna modeller inom AI eller andra områden.

Hur påverkar detta organisationer och företag?

Julia: Genom att AI blir en hygienfaktor. Det kommer inte längre vara något man jobbar med för att vara marknadsledande, utan för att hålla sig kvar på marknaden. En ny typ av affärsmodell, en så kallad ”hub-and-spoke” blir nödvändig för att lyckas med sin AI-satsning.

Micke: Företag kommer snabbare kunna testa och lära sig genom att använda egen data på förtränade modeller inom AI. Inom Cloud Transformation har man gjort omfattande ”Lift and Shift” från On-Prem till Cloud. Idag kan man göra en mer sofistikerad lösning där man bygger sitt ”Hybrid Cloud” mellan flera moln och visa saker finns kvar ”On-prem”. Allt passar inte i molnet och då kan vi bygga rätt saker för molnet med de rätta applikationerna.

Hur påverkar detta utvecklare med flera som jobbar med tekniken?

Julia: Paketering av AI/ML gör det lättare för utvecklare att ta fram AI-lösningar utan att behöva vara Data Scientists (s.k. Citizen Data Scientists).

Micke: Genom att de kommer kunna testa olika tekniker och mycket snabbare se om en lösning passar utmaningen. Det kräver också en nyfikenhet att våga prova nya saker och hela tiden våga utveckla sig inom Cloud och Google!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med AI? Kontakta ai@forefront.se