Som arkitekter har vi troligtvis många intressenter, direkta och indirekta, som pockar på vår tid. Arkitekten är ofta en person som är bra på väldigt många saker och kan snabbt generera ett bra resultat inom en mängd olika områden. Detta skapar inte sällan en frustration hos arkitekten som menar att hen inte får jobba med det som hen är där för att göra utan blir indragen i allt från ledningsarbete till kodning. Låt oss kalla detta för ”arkitektfällan”.

Arkitektens fällor

Är det en fälla? Vi gör ju saker som våra intressenter vill ha gjort. Vi skapar i de flesta fall riktigt värde genom att lösa problem som annars hade tagit längre tid att lösa, eller hur? Enda anledningen att klaga är om vi vet att det skulle vara ännu mer värt för vår verksamhet att vi lade mer tid på andra saker. Men hur vet vi det? Och hur förklarar vi det för vår intressent som inte får sina saker gjorda i tid?

Jag tror att vi ofta upplever det som en fälla för att vi känner oss maktlösa att hantera situationen själva, dvs. prioritera vår egen tid. Det här kan bero på att vår närmaste chef inte är ansvarig för arkitektur, kulturen på företaget säger att vi alltid skall ställa upp, verksamheten har inte så bra förmåga att prioritera aktiviteter, etc. Saker som kan kännas helt omöjliga att påverka.

Finns det då något sätt att komma ur detta? Hade det funnits en enkel lösning på det här problemet så hade det inte varit en fälla!

Vi måste helt enkelt hitta sätt att motivera en egen prioritering för att hitta rätt balans mellan operativt och strategiskt arbete beroende på vilken roll vi råkar ha. Jag vet! Det är enkelt att säga, men så mycket svårare att agera efter. Men om vi på riktigt vet att det vi prioriterar är mer värdefullt för verksamheten så borde vi inte ha några problem att motivera detta för vår omgivning!

Vill du veta mer, kontakta Fredrik Wallin, Enhetschef Affär- och Verksamhetsarkitektur på Forefront Consulting