Modeller har länge varit vad som definierat vår roll och vad vi gör som arkitekter. Backar vi några år så var stora delar av vår yrkeskår ganska överens om att värdet av EA (Enterprise Architecture) var återanvändbarhet.

Arkitektmodeller

Var kom denna övertygelse ifrån? Det finns säkert en mängd olika anledningar till detta fokus, men en spaning är att det hänger ihop med att de flesta inom EA har jobbat på IT-avdelningar och därmed ofta levt i en kultur med kostnadsbesparingar och effektiviseringar som den viktigaste drivkraften. Detta har naturligt lett till att arkitekter jobbat för en standardisering och återanvändbarhet inom IT-landskapet.

Värdet av arkitektur – både återanvändbarhet och genomförbarhet

Vad som är lite mer förvånande är att det också färgade av sig på hur vi jobbade med strukturkapital. Myten om den digitala tvillingen skapades och vi kan se rester av denna lockelse än i dag på vissa ställen. För visst vore det fantastiskt om vi hade en komplett modell av verksamheten och kunde svara på alla frågor genom en enkel analys av modellen? Problemet är att kostnaden för att hålla kvalitet uppe i dessa detaljerade modeller är allt för hög, utan att vi kan koppla det till ett tydligt realiserbart värde.

På senare tid har det börjat blåsa nya vindar inom vår bransch. Jag hör allt fler som pratar om att hitta balansen mellan en nödvändig nivå av strukturkapital och tiden det tar att förvalta det till en nivå där det gör faktisk nytta för oss som arkitekter. Värdet av arkitektur är inte längre ”bara” återanvändbarhet utan också genomförbarhet. I projekt finns därmed också en förväntan att vi som arkitekter ska hjälpa till att välja rätt väg för att snabbt komma hela vägen in i mål.

På Forefront jobbar vi med verksamhetsarkitektur enligt The Architecture Way och vi menar att en av nycklarna till framgång ligger i att inte skapa för många ”bra att ha”-modeller. Nöj er med att underhålla högnivåkartor över ett begränsat antal perspektiv av er arkitektur och fokusera kraften på att leverera riktigt affärsvärde i verksamhetens prioriterade initiativ – era missions.

Av: Fredrik Wallin, Forefront Consulting