Som en del i, och för att samla ihop, Forefront Consultings pågående hållbarhetsarbete har vi valt att delta i Breakit Impact Challenge – en utmaning där företag får 30 dagar på sig att se över – och viktigast av allt – minska sin klimatpåverkan.

Sedan 6 maj får vi olika utmaningar som faller under följande fem kategorier:

  • Resor
  • Arbetsplats
  • Leverantörer
  • Affärsmodellen
  • Mätning och klimatkompensation

“Många delar i Breakit Impact Challenge hade vi redan implementerat eller börjat se över, men under utmaningens gång har vi fått värdefulla tips kring hur vi kan arbeta på ett ännu mer klimatsmart sätt. Att arbeta tillsammans, branschöverskridande, ser vi som ett mycket bra initiativ av Breakit och dess sponsorer SJ, Kivra och Nordic Green Energy.”
Charlotte Söderhjelm – Forefront Consulting

Nu är vi halvvägs igenom Breakit Impact Challenge och har fått viktig input kring vårt arbete framåt, något som såklart kommer fortskrida även efter dessa 30 dagar.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet, kontakta Agneta Lund.