Christoffer Vollmer jobbar med digital affärsutveckling på Forefront och kallar ibland sig själv för ”robotfarmare”. Läs om hur han ser på möjligheterna med den humanoida roboten Pepper.

Humanoiden Pepper från SoftBank

Vem är Pepper?

Pepper är en humanoid med förmågan att kunna avläsa och tolka mänskligt beteende och känslor. Pepper är också ett bra exempel på ett gränssnitt vi kommer att se mer av under kommande år, där robotisering, som varit en vanlig företeelse inom industrin i många år redan, nu är moget tack vare senaste årens utveckling inom artificiell intelligens. Tekniken är redo att möta slutkund i en mängd situationer för att förbättra kundupplevelsen, såväl som öka effektiviteten i kundmötet.

Vad kan Pepper erbjuda ett företag?

Pepper kan förbättra kundupplevelsen i en mängd olika situationer, ofta med fokus på det direkta mötet. Tittar vi internationellt finns exempel där Pepper används i allt från kundtjänst på bank, olika typer av service i offentlig miljö och inom vården, till kontorsassistent eller stilrådgivare inom retail.

Ett av de stora värdena som kommit ur de initiativ där vi stöttat kunder, är en ökad kunskap inom respektive organisation. Därmed har det också uppstått en diskussion kring hur kundupplevelsen kan förbättras med hjälp av robotisering, oavsett om de är hårdvarubaserade som Pepper eller mjukvarubaserade som bottar och liknande. Vi har hjälpt flera kunder, bland annat inom bostadsproduktion, vård och resebranschen med att börja innovera sin kundupplevelse med hjälp av Pepper.

Vilka möjligheter finns det med tekniken? Och begränsningar?

Möjligheterna är snudd på obegränsade. Pepper är att se primärt som ett gränssnitt för kundinteraktion. Med det sagt, underlättas arbetet om du har koll på din data och dina underliggande system, och en tydlig plan för vad du vill åstadkomma.

Det går visserligen att hävda att teknologin fortfarande är tidig. Men samtidigt kräver större företag ofta tid på sig för att fatta beslut och ställa om. Experimenterandet och laborerandet kan vara en nog så viktig del av förändringsresan och driver innovation i flera led. Vid den tid man identifierat var Pepper kan göra mest nytta för att förbättra kundupplevelsen, inte minst om denna är av strategisk natur, kommer teknologin ha tagit ytterligare steg och kunderna ha nya förväntningar som en följd av detta.

Hur ser framtiden ut för företag gällande den här tekniken? Vilka roller/uppgifter kommer Pepper ha i framtiden?

I takt med att företag får upp ögonen och förstår potentialen ur både effektiviserings- och kundupplevelseperspektiven kommer vi att se robotar och humanoider i en mängd olika situationer. Vi ska inte glömma bort att även om det vid första anblick kan verka märkligt att interagera med Pepper, ligger detta nära människans naturliga, nedärvda sätt att interagera med sin omvärld. Mognaden finns där i allt högre grad hos slutkunderna, inte minst då röststyrning och gester redan är de sätt vi interagerar med en ökande flora av enheter i våra liv.

Forefront samarbetar sedan ett år tillbaka med SoftBank Robotics, skaparna av den humanoida roboten Pepper. Är du intresserad av att veta mer om Pepper? Kontakta forsaljning@forefront.se, ansvarig för partnerskapet med SoftBank på Forefront. 

Läs artikeln om traineen Nils som jobbar med Pepper här