En relativt ny trend inom CMS (Content Mangement System) är så kallad Headless CMS, vilket innebär att innehåll frikopplas från design och presentation. Det finns flera fördelar med detta, bland annat blir det enklare att visa innehåll på olika sätt i olika kanaler.

Headless CMS

Headless CMS skulle kunna kallas för en “content as a service” där innehåll kan hämtas från ett API och presenteras i olika kanaler så som hemsida, digital signage, appar eller till och med klassisk print. Med affärsvillkor och logik kan rätt innehåll visas på rätt plats, för att exempelvis ge stöd för flera språk eller rättigheter som finns uppsatt i er CMS.

I klassiskt CMS arbetar redaktörer ofta med innehåll starkt kopplat till hur det presenteras. Med en Headless-lösning ses CMS:en mer som ett informationslager, där innehåll inte är knutet till hur det ska visas. Redaktörer kan därmed börja bygga content helt utan att front-end finns, vilket möjliggör ett omvänt flöde i utvecklingen. Där det tidigare ofta har varit front-end first kan det nu därmed bli content first.

Behandling och analys av integration är viktigt och med Headless CMS blir informationen frikopplad från gränssnitt, vilket gör den mer lättarbetad. Detta möjliggör i sin tur sammankoppling med flera olika system.

Vilka fördelar fås med headless CMS?

  • Full kontroll över renderingen ger snabbare sidor
  • Frikoppling mellan innehåll och struktur gör det enklare att visa innehåll på olika sätt och på olika delar av en webbplats
  • Det blir enklare att hämta in extern data och publicera på webbplatsen

Att börja arbeta med Headless CMS behöver inte betyda ett komplett systembyte från befintligt CMS. Redan idag går det att se över möjligheterna att exponera befintlig information genom API:er, för att utforska och påbörja en Headless-strategi.

Vill ni ha hjälp med detta? Kontakta forsaljning@forefront.se