Sedan flera år tillbaka har SJ arbetat med att utveckla en enkel och pålitlig användarupplevelse i samtliga sina digitala försäljningskanaler. För arbetet med utvecklingen av sj.se och SJs app anlitar de ett flertal externa samarbetspartners, däribland Forefront.

SJ vinner pris för sin webbplats

Forefront har samarbetat med SJ sedan 2009 och varit en av deras partners för UX-design för sj.se och SJs biljettautomater sedan början på 2017. I ett nära samarbete med SJs anställda och övriga partners användartestar och kvalitetssäkrar Forefront den digitala upplevelsen, både när det gäller löpande mindre förbättringar och i större projekt.

“SJ är en superintressant kund att arbeta med eftersom deras tjänster används av så många och vårt arbete med att förbättra användarupplevelsen påverkar direkt människors vardag”, säger Sophia Olsson, UX-designer på Forefront. Det händer mycket och det märks att alla som jobbar på SJ engagerar sig för att kundupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Vi får även i uppdraget arbeta tillsammans med väldigt mycket kompetenta personer i olika roller.”

Forefront arbetar idag även med att realisera SJs fleråriga digitaliseringsstrategi och har uppdrag inom områden som informationsstyrning, arkitektur, mobila applikationer, IT-säkerhet och GDPR-anpassning.

Läs mer på IDGs hemsida här