Ett tiotal konsulter har under ett halvår tagit sig igenom ett gediget utbildningsprogram med några av branschens mest kunniga inom sina områden som lärare, tillika kollegor.

Eleverna har fått gå på djupet i hur man ska tänka och förhålla sig som en modern arkitekt. De har, förutom en omfattande teori med verkliga exempel, fått träna på det praktiska och ingenjörsmässiga hantverket.

Efter att ha genomfört det här utbildningsprogrammet ett par gånger kan vi konstatera att det ger en mycket bra kunskapsmässig grund att utgå ifrån, samtidigt som det ökar engagemang och skapar gemenskap hos deltagarna. Grattis till årets deltagare!

Efter sommaren börjar nästa omgång planeras med preliminär start i januari 2019. Då öppnas det även upp för möjligheten att ta med kunder som deltagare.

Vill du veta mer? Kontakta Mattias Ericsson