En nyckelpartner är i affärsmodellen en person eller ett företag som valts ut som särskilt viktiga för att lyckas med affären. Dessa ska behandlas och respekteras utifrån ett ömsesidigt och långsiktigt perspektiv och förstå att de är en viktig del i er affärsmodell.

Affärsmodeller – Prioriteringar

En vanlig utmaning i dagens affärsvärld, är att just våga välja ut dessa nyckelpartners och ge dem en särställning gentemot andra underleverantörer. Detta val behövs dock göras för att få en affärsmodell som är hållbar och tål utmaningar och förändringar.

I affärsvärlden omges vi dagligen av begrepp och modeord som ekosystem, delningsekonomi och co-opetition. Allt bygger på att dela med sig, tillhandahålla gratistjänster eller innovera tillsammans med kunder, konkurrenter eller partners. Det gäller således att ha koll på sin partnerstrategi!

I detta sammanhang kan det  vara värt att lyfta fram det professor Jeffrey Liker skrivit om Toyotas syn på sina partners inom ramen för TPS – Toyota Production System. Han sammanfattar det i en av de 14 principerna från the Toyota Way:

Respektera företagets nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre.”

Det beskriver på ett bra sätt hur stort värde Toyota sätter på sina partners och visar även att ett traditionellt leverantörs- och kundförhållande istället blir mer av ett samarbete, där flera affärsmodeller kan samverka.

Bidrag från partners kan vara vitala delar av hela erbjudandet och ställer nya krav på hur teknologi, tjänster eller kompletterande erbjudanden integreras i affärsmodellen. Just denna form av mer komplexa affärsmodeller blir vanligare, återigen genom digitalisering, där vissa aktörer specialiserar sig på en del av affären, till exempel betalningslösningar eller kundsupport. Detta är ett tydligt exempel på varför partners ha en tydlig särställning i affärsmodellen.

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. För varje del av affärsmodellen beskrivs utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras. I vår nästa och även sista artikel i denna serie, sammanfattar och summerar vi vår bild av nyttor och utmaningar med affärsmodeller och hur du ska tänka för att ta din befintliga modell till nya och mer konkurrenskraftiga nivåer. Inte minst med hjälp av olika typer av digitaliseringsinitiativ. Läs samtliga delar via länkarna nedan.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.