Vi lever alla i ett ständigt dilemma kring prioriteringar av aktiviteter som måste göras. Hur kan du utifrån er affärsmodell beskriva vad som är viktigast att prioritera inom den dagliga verksamheten? Och hur kopplas detta till er digitaliseringsresa?

Affärsmodeller – Nyckelaktiviteter

I affärsmodellen beskrivs de absolut viktigaste aktiviteterna som görs om dagarna för att den kompletta verksamheten ska rulla. Bara genom att måla upp en bild med stora penseldrag, synliggörs vilka de viktigaste aktivitetsområdena är. Är verksamheten väl överens om dessa, kan vi sedan tillsammans skapa roller, processer och olika beslutsforum som planerar och följer upp aktiviteter.

Oavsett vilken affärsmodell som företaget använder är nyckelaktiviteterna det som för affären framåt och skapar värde. Med dagens snabba teknikutveckling och kundernas ständiga tillgång till uppdaterad information, behöver processer och arbetssätt optimeras och anpassas för att verksamheten ska skapa resultat. Genom att ha en överblick av värdeskapande aktiviteter ökar förutsättningarna att utveckla nya sätt att hantera delar av affären, och på detta sätt ge utrymme för att förbättra sina förmågor.

Just processer som stöd till en kedja av aktiviteter blir intressant när man går mot digitalisering av delar av affärsmodellen. Hit hör exempelvis marknads-, sälj-, betal- och leveransprocesser. Genom att analysera dessa i arbetet med affärsmodellen är det enklare att se hur processerna bidrar till förbättrad kundnytta och kundnöjdhet, vilket i sin tur underlättar hur företaget driver sin digitaliseringsresa. För alla processer som bidrar till affären är det givetvis viktigt att varje anpassning som genomförs också efterlevs. Det är inte ovanligt att den tekniska delen i digitalisering ibland går snabbare att genomföra än andra förändringar i verksamheten, vilket kan undvikas med en grundläggande genomgång om just Nyckelaktiviteter i affärsmodellen.

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. För varje del av affärsmodellen beskrivs utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras. Läs vår nästa artikel om du vill lära mer om varför olika Nyckelpartners är så viktiga som komplement till dina egna resurser! Läs samtliga delar via länkarna nedan

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.