Man brukar ju ibland säga att personalen är företagets viktigaste resurs. Så är det säkert oftast, men det finns också andra typer av resurser som är vitala för att affärsmodellen ska fungera. När vi i affärsmodellen beskrivit våra viktigaste resurser är nästa steg att säkerställa att de nyttjas på rätt sätt och att de förmågor som finns får rätt spelrum i vår affär.

Affärsmodeller – Nyckelresurser

När man i sin affärsmodell analyserar företagets nyckelresurser kan det lätt bli så att man räknar upp olika funktioner i verksamheten som anses vara vitala, men det är inte riktigt det som är poängen. Hur företaget eller verksamheten organiserar sig är något som kan ses över efter att man identifierat centrala resurser för att ta sitt erbjudande till marknaden. Med centrala resurser, eller nyckelresurser som vi vill kalla dem, menar vi inte enbart kompetens och personal utan vi behöver även identifiera viktiga materiella resurser samt tillgångar och strukturkapital i form av exempelvis processer, patent och varumärken.

Det viktiga i detta sammanhang är att urskilja just nyckelresurser – vilka delar är viktigast för att vår totala verksamhet ska bli lyckad och framgångsrik?  Nästa fråga i beskrivningen av vår affärsmodell är att lyfta fram de viktigaste aktiviteterna vi utför, det vill säga att identifiera nyckelaktiviteter, vilket också är temat för vår nästa artikel i ämnet!

Läs vår nästa artikel som kommer om en vecka om du vill läsa mer om hur du kommer fram till vilka nyckelaktiviteter din affärsmodell kommer att kräva för att ni ska lyckas!

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.