Hur du hanterar dina kunder är förstås vitalt för att skapa framgångsrika affärer. Området är svårt att bemästra eftersom många företag av olika anledningar tvingas balansera mellan kostsamma (men ibland mest effektiva) personliga relationsskapande aktiviteter, och andra mer automatiserade hanteringar. En bra affärsmodell hjälper dig att säkerställa en balanserad hantering av kundrelationerna.

Affärsmodeller – Kundrelation

Nyckeln i bra kundrelationer är givetvis god kännedom om just kunderna, så vilka är de då? Kunderna är precis som du och jag, egna individer med egna önskemål, åsikter och drivkrafter. De rör sig idag snabbare än tidigare, då kampanjer och attraktiva erbjudanden snabbt kan få den enskilda individen att byta leverantör.

I arbetet med att analysera företagets affärsmodell läggs stor vikt vid att identifiera kundsegment. I arbetet med att definiera värdeerbjudandet utgår man även där från kundernas behov och på så sätt blir det lättare att i detta steg beskriva vad som är av vikt gällande kundrelationerna.

En sak som blivit allt mer viktig är vilket värde och innehåll företaget skapar för den enskilda kunden – detta kan sammanfattas som personifiering. Idag talar man ibland om fans och följare istället för kunder, så frågan är var/hur/när möter företag sina fans? När ett företag lyckas att etablera en personlig och för ändamålet anpassad relation till sina kunder utvecklas det inte sällan till en längre relation som över tid kan mätas som Customer lifetime value eller kundvärde över hela kundlivscykeln (CLV). Detta är givetvis en mycket värdefull relation som måste vårdas väl!

Exakt hur detta ska utföras är ett stort och eget ämne för sig. Här har vi på Forefront egna erbjudanden som kan användas för att på ett konstruktivt sätt se över nuläge och olika framtidsscenarier för hur kunder ska hanteras i nya affärsmodeller.

Läs vår nästa artikel som kommer om en vecka om du vill läsa mer om hur du kommer fram till vilka nyckelresurser din affärsmodell kommer att kräva för att ni ska lyckas!

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.