I en affärsmodell används begreppet ”Kanaler” för att beskriva hur vi levererar erbjudanden till våra kunder. Dessa kanaler är egentligen ganska enkla, men i digitaliseringens framfart är just digitala kanaler en nyckelfaktor för att lyckas.

Affärsmodeller – Kanaler

I realiteten har de flesta företag och organisationer redan existerande och väletablerade kanaler för att nå ut med sina erbjudanden, men genom större förmåga inom logistikområdet, i kombination med en explosionsartad ökning för e-handeln, blir dina kanalstrategier nyckeln till din överlevnad.

Beroende på vilken tjänst eller produkt som tillhandahålls ställs olika krav på kanaler till marknaden. Idag sker exempelvis en stor del av verksamheters marknadsföring via digitala kanaler, samtidigt som också mer av leveransen sker med digitalt stöd (e-handel, online-bokningar, kundservice och så vidare).

Det är vanligt att företag kompletterar sitt erbjudande och rör sig uppåt i värdekedjan. Produkter kombineras med tjänster och engångsköp blir till abonnemang. Detta medför bland annat att fysiska flöden behöver samverka med de digitala kanalerna. I arbetet med att definiera affärsmodellen är det inte ovanligt att både svagheter och förbättringsmöjligheter identifieras, för att optimera kanalerna till marknaden.

Ytterligare en väg att nå kunderna är genom marknadsföring, där mer och mer av både marknad- och säljarbete sker i realtid genom analys baserat på kundernas beteenden inom exempelvis e-handel. Verksamheten behöver kontinuerligt anpassa arbetssätt och processer för att möta de krav som kanalerna ställer på affären.

Marknadsavdelningen skapar intresse genom kampanjer i sociala medier, där urval sker programmatiskt och intresserade kunder bearbetas direkt. Dessa möjligheter är svåra att uppnå om inte kanaler och innehåll är anpassade efter erbjudande och kundsegment. Läs mer om detta i nästa artikel om Kundrelationer.

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.