En central del i en affärsmodell är kundsegment (ett eller flera). Att beskriva ett kundsegment innebär att så specifikt som möjligt definiera en tilltänkt kundgrupp, som ska matchas mot ett värdeerbjudande. Ett kundsegment ska i allmänhet inte vara för generellt, till exempel enbart en bransch, utan mer precist peka ut kundgruppen med detaljerade egenskaper.

Affärsmodeller – Kundsegment

Träffsäkerheten när ett erbjudande ska formuleras blir mycket bättre om kundsegmentet är specifikt och avgränsat. Här kan man ta in begränsande delar som storlek, omsättning och geografisk täckning, men också väva in andra saker som typ av utmaningar kundsegmentet står inför eller särskilda behov som utmärker just dessa. Självklart är branschtillhörighet en parameter att ta hänsyn till när vi söker kunder, men som tidigare nämnts är det ensamt alldeles för brett. Kundsegmentet ska tilltalas av ert erbjudande, och att prata till en hel bransch gör det inte möjligt för er att arbeta fram ett krispigt erbjudande som kunden känner sig lockad av.

Om man i arbetet med affärsmodellen avsätter tid på att skapa väldefinierade kundsegment, blir det lättare att i nästa steg förbättra kundens upplevelse genom en kartläggning av kundresan. Detta blir allt viktigare för företag som skapar mycket av upplevelsen genom digitala kanaler. I synnerhet då det är den enda relationen som kommer att existera mellan företag och kund.

Genom att i arbetet med affärsmodellen sätta värdeerbjudandet i relation till hur kundernas behov ser ut just nu, men även i framtiden, säkerställs att erbjudandet skapar långsiktigt värdefulla kundrelationer.

Läs vår nästa artikel om en vecka om du vill läsa mer om hur du bestämmer vilka kanaler du vill nyttja för att nå din kund med ditt erbjudande!

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.