Vilket värde levererar vi egentligen till våra kunder och hur skapar vi produkter och tjänster som uppfyller deras riktiga behov? Det är frågor som många företag i ärlighetens namn inte alltid har bra svar på, även om det kan tyckas självklart. Men vi måste kunna besvara dessa frågorna, annars kan vi vara fel ute… Hur gör vi då det? Jo, vi gör det i form av ett ”Värdeerbjudande”.

Affärsmodeller – Värdeerbjudande

Vad består då ett värdeerbjudande egentligen av?

I den modell vi på Forefront och många med oss använder, bryter vi ner kundens behov och matchar det mot det vi är duktiga på i form av paketering och leverans av produkter och tjänster. Om vi lyckas matcha sättet vi levererar på med kundens behov (och inget annat) har vi ett värdeerbjudande som kunden verkligen vill ha

Värt att tänka på är att dessa produkter och tjänster sällan tillför något väsentligt eller banbrytande värde i sig, utan måste användas och tillhandahållas på ett smart sätt. Gör vi det kan vi adressera kundens behov i form av möjliggörande nyttor och hjälpa till att ta bort det som ”skaver”.

En intressant iakttagelse i vårt arbete med ledningsgrupper är att även om alla förstår företagets kärnvärden och affärserbjudande, så kommer det alltid upp nya varianter när en genomlysning av det aktuella erbjudandet görs.

Det är just i detta moment som grunden för löpande förbättringar och affärsutvecklande aktiviteter för produkter och tjänster etableras. Idag, när företag allt mer konkurrerar om kunders lojalitet, blir värdeerbjudandet i relation till hela kundlivscykeln viktigare att ständigt förbättra och anpassa till marknadens krav.

Är du nyfiken på att veta mer om vår syn på affärsmodellers betydelse för framgång? Läs nästa artikel, som beskriver vad som utmärker ett kundsegment!

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.