Att beskriva sin affärsmodell (eller sina olika affärsmodeller – man kan nämligen ha flera …) ger oss möjlighet att på ett överskådligt sätt beskriva hur företaget eller organisationen fungerar och vilka olika områden som bidrar till affären. Här menar vi inte beskrivningar som process eller organisation, utan rör oss på en mer övergripande, men ändå konkret, nivå.

Affärsmodeller – Nyttan

Hur går vi då tillväga rent praktiskt för att beskriva en affärsmodell? Bäst beskriver man sin affärsmodell genom att samla tvärfunktionella ledningsteam, som tillsammans har ansvar för en helhet och har förmågan att beskriva denna helhetsbild. Teamen kan vara en företagsledning, divisionsledning eller ett affärsområdes ledningsgrupp – kanske kombinerat med nyckelpersoner från andra stödjande funktioner.

Poängen är att tillsammans enas om en gemensam bild (affärsmodellen). Denna ska sedan ligga till grund för att anta och hantera olika typer av utmaningar, t.ex. förbättrad kommunikation, prioritering av förändringsinitiativ, strategisk planering, anpassning av erbjudandeportföljen och kundsegment.

Det är förvånade hur ledningsgrupper faktiskt kan ha så olika uppfattningar om sin eller sina affärsmodeller. I bästa fall delar man bilden av företagets vision, mission och affärsidé, men under dessa beskrivningar går man ofta direkt in i sina olika processer, när det handlar om att trimma och förbättra sin verksamhet på olika sätt. En väl beskriven affärsmodell kompletterar förbättringsarbetet väsentligt – vi vet!

I en undersökning som företaget Strategyzer genomfört bland sina kunder, visar resultatet att man i rangordning ser följande nyttor med sin beskrivning av affärsmodellen:

 1. Skapar bättre dialog runt strategiskt viktiga frågor
 2. Skapar ett gemensamt språk gällande affärsverksamheten, som alla förstår och känner igen sig i
 3. Ger bättre idéer och lättare att ”brainstorma” kring dessa

En av grundpelarna i en affärsmodell är de värdeerbjudanden vi som företag eller organisation erbjuder våra kunder. Läs vår nästa artikel om du vill lära dig mer om vad som utmärker ett bra värdeerbjudande!

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

 1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
 2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
 3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
 4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
 5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
 6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
 7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
 8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
 9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
 10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.