Företag och organisationer arbetar idag mycket utifrån traditionella beskrivningsformer av sin affär i form av en vision, mission, affärsidé och olika typer av affärsplaner. Därtill adderas olika typer av strategier som ska exekveras inom olika fokusområden. Men är att ha dessa strategier på plats tillräckligt för att vinna över framtidens konkurrenter?

Affärsmodeller

På Forefront anser vi att dessa olika vägledande beskrivningar fortfarande tjänar ett syfte, men att vi behöver komplettera dessa med en eller flera enklare helhetsbeskrivningar – vilket just är vår eller våra affärsmodeller.

Lyckas man med detta, och samtidigt skapar en förmåga i organisationen att förändra och anpassa sin affärsmodell efter nya förutsättningar, stärks möjligheterna att hantera ny konkurrens och nya utmaningar. Idag är det alltså inte nödvändigtvis den bästa eller mest prisvärda produkten eller tjänsten på marknaden, utan affärsmodellen som helhet, som är och blir avgörande för om vi ska vinna eller förlora slaget om kunderna.

Här är våra sammanfattande råd för att skapa och underhålla en affärsmodell för en lyckad digitaliseringsresa:

 1. Börja i det enkla, skapa samsyn kring den nu rådande affärsmodellen. Gör det genom att samla tvärfunktionella ledningsteam, kombinerat med nyckelpersoner från andra stödjande funktioner, som tillsammans beskriver nuvarande affärsmodell.
 2. Blicka in i framtiden och gör tillsammans bedömningar av hur er verklighet kommer att se ut om ett år, två år och kanske fem år, men absolut inte längre. Ha respekt för att vi nu är inne i en tid då nästan all utveckling sker teknikdrivet, och inte är styrd av affärsverksamheten.
 3. Utvärdera var och hur er nuvarande affärsmodell påverkas utifrån ovanstående omvärldsanalys och framtidsperspektiv. Vad i affärsmodellen behöver förändras för att vi ska vara konkurrenskraftiga? Behöver vi utveckla bättre allianser med några utvalda partners? Har vi effektiva kanaler för att nå våra kunder? Motsvarar våra erbjudande det våra kunder vill ha i framtiden? Gör vi rätt saker, eller prioriterar vi våra affärsaktiviteter fel?
 4. Använd beskrivningarna av affärsmodellen eller modellerna när ni kommunicerar internt och när ni för dialog med er omvärld. Affärsmodellens canvas är en utmärkt dialogduk att ha utskriven i stort format och ha uppsatt på väggar där folk samlas och pratar om förbättringar och förändringar.

Sammanfattningsvis innebär detta angreppssätt att en verksamhet kontinuerligt anpassar och utvecklar sin affärsmodell dels för att behålla sina kunder dels för att inte missa möjligheter som uppstår i samband med den digitala utvecklingen. Digitaliseringen i sig innebär även att företag hela tiden kan följa kundernas beteenden, behov och önskemål, därigenom skapas data om hur väl den existerande affärsmodellen lever upp till kundernas förväntningar vilket i sig är en ovärderlig grund till affärsutveckling!

Vi går en spännande framtid till mötes där företag och organisationer kommer att förändras och anpassa sina tjänster och erbjudanden baserat marknadens utveckling. För er som följt vår artikelserie tackar vi för visat intresse!

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. För varje del av affärsmodellen beskrivs utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras. Läs samtliga delar via länkarna nedan.

Samtliga delar i artikelserien

 1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
 2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
 3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
 4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
 5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
 6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
 7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
 8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
 9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
 10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.