Dagens affärsdrivande företag och organisationer är utsatta för en annan typ av konkurrens än vad vi traditionellt varit vana vid. Den nya typen av konkurrens innebär mycket mer än att bara erbjuda den bästa eller mest prisvärda produkten på marknaden.

En överblick av affärsmodeller

Idag beror istället framgång på en mängd olika samverkande faktorer, som tillsammans formar en eller flera affärsmodeller. Hur affärsmodellen ser ut blir alltså helt avgörande för företagets framgångar.

En affärsmodell beskriver på ett övergripande plan vilka samverkande delar som tillsammans gör att företaget blir framgångsrikt. Ett sätt att bryta ner en affärsmodell i dess olika beståndsdelar är att beskriva den utifrån en metafor i form av en teaterscen. Kunderna är åskådarna och på scenen presenteras och levereras de erbjudanden kunden (förhoppningsvis) vill ha. Detta genererar till slut företagets intäkter. Bakom scenen återfinns förutom kostnadsstrukturer även partnerskap, nyckelaktiviteter och sist men inte minst nyckelresurser, vilket i teatermetaforen motsvaras av t.ex. teaterbyggnaden och biljettbokningssystemet

Varför ska vi då beskriva vår (eller våra) affärsmodell (-er) och vad är nyttan med det? Läs vår nästa artikel, så ska vi ge er vår bild av detta.

I denna artikelserie på tio delar förklarar vi vad affärsmodeller är och vad nyttan är och kan vara. Vi kommer även för varje del av affärsmodellen beskriva utmaningar och möjligheter som uppstår när delar av affären digitaliseras.

Samtliga delar i artikelserien

  1. Affärsmodeller – en överblick (publicerad 1 februari)
  2. Nyttan med affärsmodellen (publicerad 8 februari)
  3. Vikten av värdeerbjudande (publicerad 15 februari)
  4. Därför ska dina kundsegment beskriva mer än en bransch (publicerad 22 februari)
  5. Kanalernas plats i din affärsmodell (publicerad 1 mars)
  6. Kundrelationen – personlig och automatiserad (publicerad 8 mars)
  7. Verksamhetens nyckelresurser är fler än personalen (publicerad 15 mars)
  8. Verksamhetens nyckelaktiviteter – en viktig del i digitaliseringsresan (publicerad 22 mars)
  9. Därför ska du prioritera verksamhetens nyckelpartners (publicerad 29 mars)
  10. Affärsmodellen hjälper dig vinna slaget om kunderna (publicerad 5 april)

Anders Wide och Sebastian Lind är verksamma som konsulter inom Affärstransformation hos Forefront Consulting. De arbetar främst inom områden som Strategigenomförande, Förändringsledning och Digital transformation. I denna artikelserie delar Anders och Sebastian med sig av sina erfarenheter i arbetet med att definiera och utveckla affärsmodeller.