TechEq är ett nätverk som arbetar för jämställdhet inom IT- och teknikföretag. Totalt över hundra företag är anslutna – nu även vi på Forefront.

Alla medlemmar i TechEq samarbetar och delar med sig av kunskap och erfarenheter från sitt jämställdhetsarbete. TechEq arrangerar workshops och föredrag på temat jämställdhet med olika företag som värdar. Vi på Forefront har anmält intresse att arrangera en workshop i våra lokaler under hösten 2017.

Som medlem i TechEq ställer vi oss bakom bland annat bakom följande punkter:

  • Vi lovar att aktivt sträva för en jämnare fördelning av kvinnor och män i företaget, på tekniktjänster så väl som administrativa tjänster.
  • Vi lovar att dela med oss av vårt arbete, av metoder, insikter och resultat, till andra med samma strävan.
  • Vi lovar att våga räkna andelen kvinnor på olika nivåer i företaget och inte nöja oss med en övergripande uppskattning. Vi lovar att utvärdera resultaten och stå för dem.