Det är nu klart att Forefront ingår ramavtal inom Programvarulösningar med Kammarkollegiet.

När myndigheter behöver stöd inom it-relaterade projekt kan Forefront nu leverera detta inom ramavtalet – som täcker allt från behovsanalys och leverans till förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar också alla typer av licenstjänster.

“Nu tar vi ett ordentligt steg in som leverantörer inom i offentlig sektor” säger Magnus Eriksson, Ansvarig Offentlig sektor hos Forefront. “Avtalet med Kammarkollegiet ligger helt i linje med Forefronts satsning på att skapa avtryck i samhället med de verktyg som digitaliseringen skapar”.

Forefront är en av sex aktörer som vunnit ramavtalet, och är en ny aktör hos Kammarkollegiet. Programvarulösningar är en ny typ av ramavtal som innehåller samtliga programvaror och tjänster som ingår i Systemutveckling, Informationsförsörjning, Licensförsörjning och Vård Skola Omsorg. Det används när behovet täcker fler än ett, eller ligger utanför, de andra ramavtalen. Läs mer om ramavtalet här

I och med ramavtalet med Kammarkollegiet kommer samtliga myndigheter under Regeringen och riksdagen, andra offentligtstyrda organ samt kommuner och landsting att kunna avropa dessa tjänster från Forefront.

Vill du veta mer? Kontakta Magnus Eriksson